Portal 072info

VOZAČI, OPREZ Evo gdje danas vrebaju radari na putevima u ZDK?!

Stacionarni radari
 • M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
 • M-17 Brankovići (općina Žepče)
 • M-17 Misurići (općina Maglaj)
 • M-17 Šije (općina Tešanj)
Nestacionarni radari
 • PS CENTAR
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 06.2017. -PS CENTAR

  08:00 do 14:00 sati Zavnobih-a
  16:00 do 22:00 sati GGM Sarajevska

 • PS KAKANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 06.2017. -PS KAKANJ

  12:00 do 13:00 sati R-466 Podbjelavići
  16:00 do 17:00 sati R-445 V.div.NOP-a

 • PS TEŠANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 06. 2017. -PS TEŠANJ

  19:00 do 21:00 sati M-4 Rosulje
  21:10 do 22:30 sati M-4 Jelah

 • PS BREZA
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 06. 2017. -PS BREZA

  09:00 do 10:00 sati R-444 Mahala
  14:00 do 15:00 sati R-444 Šehidska
  18:00 do 19:00 sati S.Bešlagića

 • PS MAGLAJ
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 06. 2017. -PS MAGLAJ

  08:00 do 09:30 sati R-465 Bakotić
  20:00 do 21:30 sati R-465 Omerdino Polje

 • PS DOBOJ JUG
 • Najavljene radarske kontrole za 26.06.2017. -PS DOBOJ JUG

  19:00 do 20:00 sati lokalni put, ulica Bosanska

 • PS OLOVO
 • Najavljene radarske kontrole za 26. 06. 2017. -PS OLOVO

  08:00 do 10:00 sati M-18 Bakići
  11:00 do 13:00 sati M-18 Olovske Luke
  13:00 do 16:00 sati M-18 Dolovi
  16:30 do 18:00 sati M-18 Bakići

Podijelite članak