Portal 072info

VOZAČI, OPREZ Evo gdje danas vrebaju radari na putevima u ZDK?!

Foto: Avaz
Stacionarni radari
 • M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
 • M-17 Brankovići (općina Žepče)
 • M-17 Misurići (općina Maglaj)
 • M-17 Šije (općina Tešanj)
Nestacionarni radari
 • PS CENTAR
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 05. 2017. -PS CENTAR

  08:00 do 14:00 sati M-17 Nemila
  16:00 do 22:00 sati Bulevar Kulina bana

 • PS KAKANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 05. 2017. -PS KAKANJ

  08:00 do 09:00 sati R-466 Haljinići
  18:00 do 19:00 sati R-445 V div.NOP-a

 • PS TEŠANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 05. 2017. -PS TEŠANJ

  20:00 do 21:00 sati lokalni put, Bukva
  21:00 do 23:00 sati regionalni put, Vukovo

 • PS BREZA
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 05. 2017. -PS BREZA

  08:30 do 10:00 sati R-444 Mahala
  12:00 do 13:30 sati R-444 Šehidska
  15:00 do 16:00 sati R-444 Banjevac

 • PS MAGLAJ
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 05 .2017. -PS MAGLAJ

  10:00 do 11:30 sati R-465 Omerdino Polje
  16:00 do 17:30 sati R-465 Bakotić

 • PS DOBOJ JUG
 • Najavljene radarske kontrole za 20.05.2017. -PS DOBOJ JUG

  10:30 do 13:00 sati M-17 Mravići
  14:00 do 16:00 sati M-4 Matuzići
  17:00 do 20:00 sati M-17 Matuzići
  20:30 do 22:30 sati M-4 Matuzići

 • PS ŽEPČE
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 05. 2017. -PS ŽEPČE

  10:00 do 14:00 sati M-17 Postojna
  16:00 do 20:00 sati M-17 Želeća

 • PS OLOVO
 • Najavljene radarske kontrole za 20. 05. 2017. -PS OLOVO

  12:00 do 13:30 sati M-18 Olovske Luke 6
  16:30 do 18:00 sati M-18 Bakići 14

Podijelite članak