AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Stacionarni radari
 • M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
 • M-17 Brankovići (općina Žepče)
 • M-17 Misurići (općina Maglaj)
 • M-17 Šije (općina Tešanj)
Nestacionarni radari
 • PS Centar
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 05.2017. -PS CENTAR

  08:00 do 14:00 sati ZAVNOBIH-a
  12:00 do 15:00 sati M-17 Lašva – T.Polje
  16:00 do 22:00 sati M-17 Blatuša

 • PS Kakanj
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 05. 2017. -PS KAKANJ

  10:00 do 11:00 sati R-466 Podbjelavići
  17:00 do 18:00 sati R-445 D. Tičići

 • PS Breza
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 05. 2017. -PS BREZA

  07:00 do 08:30 sati R-444 Šehidska
  10:30 do 12:00 sati R-444 Bate
  15:00 do 16:00 sati R-444 Potkraj

 • PS Maglaj
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 05 .2017. -PS MAGLAJ

  08:00 do 09:30 sati R-465 Bakotić
  20:00 do 21:30 sati R-465 Omerdino Polje

 • PS Doboj jug
 • Najavljene radarske kontrole za 22.05.2017. -PS DOBOJ JUG

  08:30 do 11:30 sati M-17 Mravići
  12:00 do 13:00 sati ul.Bosanska
  12:30 do 14:30 sati Mravići,ul.Drum
  15:30 do 18:00 sati M-17 Matuzići
  19:30 do 21:30 sati M-4 Matuzići

 • PS Žepče
 • M-17 Najavljene radarske kontrole za 22.05.2017. -PS ŽEPČE

  07:30 do 12:00 sati M-17 Goliješnica
  14:30 do 20:30 sati M-17 Vašarište

 • PS Olovo
 • Najavljene radarske kontrole za 22. 05. 2017. -PS OLOVO
  16:30 do 18:00 sati M-18 Dolovi