VOZAČI, OPREZ Evo gdje danas vrebaju radari u ZDK?!

Stacionarni radari
 • M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
 • M-17 Brankovići (općina Žepče)
 • M-17 Misurići (općina Maglaj)
 • M-17 Šije (općina Tešanj)
Nestacionarni radari
 • PS Centar
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 05.2017. -PS CENTAR

  08:00 do 14:00 sati M-17 Pečuj
  12:00 do 15:00 sati M-17 Lašva-Topčić Polje
  16:00 do 22:00 sati M-17 Janjići

 • PS Kakanj
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 05.2017. -PS KAKANJ

  10:00 do 11:00 sati R-445 D.Tičići
  17:00 do 18:00 sati R-466 Ćatići

 • PS Breza
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 05. 2017. -PS BREZA

  07:00 do 08:30 sati R-444 Šehidska
  10:30 do 12:00 sati R-444 Potkraj
  15:00 do 16:00 sati R-444 Potkraj

 • PS Maglaj
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 05. 2017. -PS MAGLAJ

  10:00 do 11:30 sati M-17 Liješnica
  11:30 do 13:00 sati M-17 Kosova
  20:00 do 21:30 sati R-465 Krsno Polje

 • PS Doboj jug
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 05.2017. -PS DOBOJ JUG
  08:30 do 11:30 sati M-17 Mravići
  12:30 do 14:30 Mravići,ul.Drum
  15:30 do 18:00 sati M-17 Matuzići
  19:00 do 21:30 sati M-4 Matuzići
 • PS Žepče
 • Najavljene radarske kontrole za 29. 05. 2017. -PS ŽEPČE

  08:30 do 09:30 sati reg.put Perkovići
  18:00 do 19:00 sati ulica Radovlje

 • PS Olovo
 • M-18 Najavljene radarske kontrole za 29. 05. 2017. -PS OLOVO

  00:00 do 24:00 sati R-467 Čuništa