VOZAČI, OPREZ Evo gdje danas vrebaju radari u ZDK?!

Nestacionarni radari

 • PS Centar
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 06. 2017. -PS CENTAR

  08:00 do 14:00 sati M-17 Blatuša
  12:00 do 15:00 sati M-17 Lašva-T.Polje
  16:00 do 22:00 sati ZAVNNOBIH-a

 • PS Crkvice
 • Najavljene radarske kontrole za 05.06.2017. -PS CRKVICE

  20:00 do 21:00 sati ul.P.Z.Brigade

 • PS Breza
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 06. 2017. -PS BREZA

  09:00 do 10:00 sati R-444 Potkraj
  12:00 do 13:00 sati Lok.put Banjevac
  17:00 do 18:30 sati R-444 Šaš

 • PS Maglaj
 • Najavljene radarske kontrole za 05. 06 .2017. -PS MAGLAJ

  08:00 do 09:30 sati M-17 Kosova
  09:30 do 11:00 sati R-465 Moševac
  17:30 do 19:00 sati R-465 Krsno Polje.

 • PS Olovo
 • M-18 Najavljene radarske kontrole za 05. 06. 2017. -PS OLOVO

  00:00 do 24:00 sati R-467 Čuništa

  Stacionarni radari

  • M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
  • M-17 Brankovići (općina Žepče)
  • M-17 Misurići (općina Maglaj)
  • M-17 Šije (općina Tešanj)
GODISNJICA
MARKETING