C94A1F7F D7BB 4981 9BBB 96F7888A5CD5
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Stacionarni radari
 • M-17 Donja Vraca (općina Zenica) 
 • M-17 Brankovići (općina Žepče) 
 • M-17 Misurići (općina Maglaj) 
 • M-17 Šije (općina Tešanj) 
 • M-17 Pečuj (općina Zenica) 
 • M-4 Žabljak (općina Usora) 
Nestacionarni radari
 • PS KAKANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 09. 07. 2021. – PS KAKANJ
  09:00 do 11:00 sati ulica 311 Lake brigade
  11:10 do 13:00 sati ulica Alije Izetbegovića-pravoslavna crkva
  13:00 do 15:00 sati ulica ulica Rudarska
  15:15 do 17:00 sati ulica Separacija
 • PS MAGLAJ
 • Najavljene radarske kontrole za 09. 07. 2021. – PS MAGLAJ
  08:00 do 14:30 sati Misurići
  16:00 do 21:00 sati Poljice (Kameni zamak)
  22:00 do 24:00 sati Liješnica
 • PS ŽEPČE
 • Najavljene radarske kontrole za 09. 07. 2021. – PS ŽEPČE08:00 do 14:00 sati Goliješnica-BP Zovko
  16:00 do 22:00 sati Tatarbudžak
  23:00 do 01:00 sati Donja Golubinja
 • PS OLOVO
 • M-18 Najavljene radarske kontrole za 09. 07. 2021. – PS OLOVO09:00 do 12:30 sati M-18 Dolovi
  13:00 do 17:00 sati M-18 Tuzlanska