AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Stacionarni radari

M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
M-17 Brankovići (općina Žepče)
M-17 Misurići (općina Maglaj)
M-17 Šije (općina Tešanj)

Nestacionarni radari

PS CRKVICE

19:00 do 20:00 sati ulica Prve Zeničke brigade

PS BREZA

07:00 do 08:30 sati R-444 Mahala
10:30 do 12:00 sati R-444 Šehidska
15:00 do 16:00 sati R-444 Bate

PS MAGLAJ

08:00 do 09:30 sati M-17 Liješnica
09:30 do 11:00 sati M-17 Moševac
18:00 do 19:30 sati R-465 Krsno Polje

PS OLOVO

00:00 do 24:00 sati R-467 Čuništa
12:00 do 14:30 sati M-18 Bakići
15:00 do 17:30 sati M-18 Dolovi
18:00 do 20:00 sati M-18 Olovske Luke