VOZAČI, OPREZ: Evo gdje vrebaju radari na putevima u ZDK

Stacionarni radari
 • M-17 Donja Vraca (općina Zenica)
 • M-17 Brankovići (općina Žepče)
 • M-17 Misurići (općina Maglaj)
 • M-17 Šije (općina Tešanj)
 • M-17 Pečuj (općina Zenica)
 • M-4 Žabljak (općina Usora)
Nestacionarni radari
 • PS CENTAR
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 01. 2021. -PS CENTAR
  08:00 do 14:00 sati Topčić polje
  15:00 do 21:00 sati Radakovo
  22:00 do 01:00 sati Hece
 • PS TEŠANJ
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 01. 2021. -PS TEŠANJ08:00 do 14:30 sati Krndija
  16:00 do 21:00 sati Jelah
  22:00 do 24:00 sati Šije
 • PS MAGLAJ
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 01. 2021. -PS MAGLAJ08:00 do 14:30 sati Zavidovići (uže gradsko jezgro)
  15:30 do 21:00 sati Maglaj (uže gradsko jezgro)
  22:00 do 24:00 sati Jelovac
 • PS VISOKO
 • Najavljene radarske kontrole za 06. 01. 2021. -PS VISOKO09:00 do 10:30 sati ulica Mule Hodžića
  11:00 do 12:30 sati R-445 Radinovići
  13:00 do 14:00 sati Varoško polje
  16:00 do 18:00 sati Malo Čajno
  18:00 do 19:30 sati R-445 Donja Vratnica
  20:00 do 21:30 sati ulica Branilaca
 • PS ŽEPČE
 • M-17 Najavljene radarske kontrole za 06. 01. 2021. -PS ŽEPČE
  08:00 do 14:00 sati uže gradsko jezgro
  16:30 do 21:00 sati Tatarbudžak
  22:00 do 24:00 sati Goliješnica BP Zovko