Vozovi u Fedraciji BiH neće još saobraćati

“Željeznice Federacije BiH” (FBiH) saopštile su da zbog neophodnih priprema nisu u stanju da sutra uspostave prevoz putnika željeznicom na području Federacije, što je predviđeno naredbom Federalnog štaba civilne zaštite.

Iz “Željeznica FBiH” navode da je pokrenuta provjera tehničke ispravnosti svih voznih kapaciteta u skladu sa naredbom Federalnog štaba civilne zaštite od 12. maja, kojom se dozvoljava rad javnog linijskog i vanlinijskog prevoza putnika u željezničkom prevozu na području FBiH uz posebne epidemiološke mjere i procedure rada prilikom prevoza putnika.

U saopštenju se dodaje da u ovom preduzeću preduzimaju sve neophodne mjere i radnje s ciljem pripreme voznih kapaciteta za prevoz putnika sa aspekta poštovanja propisanih epidemioloških mjera koje je naložio Federalni štab civilne zaštite, kao i na uspostavljanju procedura rada prilikom prevoza putnika na putničkim blagajnama i vozovima koje je propisalo federalno Ministarstvo zdravlja.

“Željeznice FBiH” najavile su da će saobraćaj biti uspostavljen čim se steknu svi zakonom propisani uslovi i da će o tome javnost i putnike blagovremeno obavijestiti.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE