AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Agrometeorološke prilike ne pogoduju, niti će do kraja sedmice pogodovati poljoprivrednim radovima na otvorenom, jer će biti nestabilne, zbog čega se mogu stvoriti uslovi za pojavu biljnih bolesti, navodi se u agrometeorološkom biltenu Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

U proteklom periodu agrometeorološki uslovi su pogodovali prihrani ozimih usjeva, rezidbi u voćnjacima i vinogradima, kao i pripremi zemljišta za ranu proljećnu sjetvu.

Zaliha vlage u dubljim dijelovima obradivog zemljišta veoma je dobra zahvaljujući dosadašnjim padavinama, što će biti veoma značajno pred nastupajući period vegetacije.

Agrometeorolozi napominju da je tokom sedmice porast temperature vazduha uslovio aktivnosti insekata.

U zasadima kruške primijećen je prezimljujući imago kruškine buve. Kod pšenice i ječma registrovani su simptomi mrežaste pjegavosti lista ječma, pepelnice žita i sive pjegavosti lista pšenice.

Kod voćarskih kultura u periodu cvjetanja kajsije može doći do infekcije cvijeta gljivom koja prouzrokuje sušenje cvjetova, grana i grančica koštičavog voća, tako da prve padavine mogu stvoriti uslove za pojavu infekcija ovim patogenom.

Prve padavine mogu pogodovati i infekcijama prouzrokovačem čađave pjegavosti lista i krastavosti plodova jabuke, navodi se u biltenu agrometeorologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda.