VSTV osudio ponašanje Nebojše Vukanovića prema sudijama u Trebinju

Screenshot 5 53

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) Bosne i Hercegovine oglasilo se saopćenjem u kojem osuđuju Nebojšu Vukanovića zbog njegovog verbalnog napada na sudije u Trebinju. Povodom, kako kažu, neprimjerene komunikacije poslanika Narodne skupštine Republike Srpske s nosiocima pravosudnih funkcija i rukovodiocima pravosudnih institucija u Trebinju, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) ukazuje na sljedeće činjenice:

“VSTV BiH, kao regulatorno tijelo, ima dužnost osigurati nezavisno, nepristrano i profesionalno pravosuđe te u okviru svojih nadležnosti ima zadatak osigurati i zaštitu nosilaca pravosudnih funkcija kada su njihov profesionalni dignitet i zakonom definisan položaj ugroženi. Vjerujemo da je događajem, koji se 24. maja 2021. godine desio u Trebinju, profesionalni položaj nosilaca pravosudnih funkcija, kao i njihov ljudski i moralni integritet i dignitet, bio ugrožen”, navode u reakciji.

Poručuju da cijene svaku konstruktivnu kritiku, ali ujedno osuđuju napade na nosioce pravosudnih funkcija kroz neprimjerenu komunikaciju i ponašanje u javnom prostoru čemu su bili izloženi predsjednici Okružnog i Osnovnog suda u Trebinju.

“Posebno zabrinjava činjenica što je događaj izazvao narodni poslanik Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno predstavnik zakonodavne vlasti i što je isti bio usmjeren na predstavnike sudske vlasti čime se narušava i horizontalna podjela na tri stuba vlasti na kojima se temelji demokratija jednog društva. Dijalog između predstavnika sudske, zakonodavne i izvršne vlasti treba da se odvija unutar institucija. VSTV BiH i ovim putem ističe da je spreman na saradnju, dijalog i komunikaciju te da će sa zadovoljstvom odgovoriti na sva relevantna pitanja vezana za pravosuđe pred Narodnom skupštinom Republike Srpske i svim drugim zakonodavnim i institucijama izvršnih vlasti u Bosni i Hercegovini”, navodi se u saopćenju.

Naglašaju da samo kroz međusobno uvažavanje, profesionalnu komunikaciju i primjereno ponašanje predstavnika zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, zajednički, može da se osigura vladavina prava naspram narušavanja javnog reda i mira.

“Pozivamo predstavnike zakonodavne vlasti, kao i svakog građanina, da ukoliko nisu zadovoljni radom konkretnog nosioca pravosudne funkcije, podnese adekvatnu prijavu koja će biti istražena od strane nadležnog pravosudnog tijela”, poručuju iz VSTV-a.