Za bolje snadbjevanje -4,7 miliona KM

Podijelite vijest

fd7174f310491325c2615b39cde60bb7_XL

Vlada Zeničko-dobojskog kantona putem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdvojit će ove godine 4,7 miliona KM u izgradnju novih i sanaciju i rekonstrukciju postojećih vodovoda, uređenje odvodnih kanala, regulaciju riječnih tokova, te kanalizacione mreže u svim općinama Zeničko-dobojskog kantona. Program utroška ovih sredstava usvojen je na danas (30.04. 2014.) održanoj sjednici Vlade Kantona. Projekti su odabrani na osnovu zahtjeva koji su dostavile općine resornom Ministarstvu, a bit će realizirani tokom 2014. godine. Iz resora ovog ministarstva danas je usvojena i Odluka o provođenju procedure dodjele koncesije „Aquatermu“ za eksploataciju termo-mineralne vode izvorišta „Banje“ Olovo. Koncesija se izdaje na 30 godina, a važno je napomenuti da je ovo prvo javno preduzeće na području Kantona i šire koje je uvedeno u proces izdavanja koncesija. Uz ovo, Vlada je danas odobrila i 13.000 KM za biološku obnovu i unapređenje šuma u privatnom vlasništvu.

S ciljem tzv. „utopljavanja“ školskih objekata na području Kantona, Vlada je danas odobrila listu od 15 škola na kojima će biti izvršen energetski audit, a nakon obavljene procedure po osnovu javnih nabavki, izvršit će se sanacija, odnosno utopljavanje odabranih školskih objekata. Na današnjoj sjednici usvojen je i novi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji Stručne službe za razvoj i međunarodne projekte kojim se mijenja sadržaj rada i organizaciona struktura dosadašnjeg Biznis servis centra. Usvojene su i izmjene Uredbe o naknadama i drugim primanjima koja nemaju karakter plaće, a kojima se prolongira primjena ove Uredbe  udijelu naknada za prijevoz, do kraja šestog mjeseca ove godine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede danas su usvojeni programi utroška sredstava za Veterinarski zavod Kantona-  500.000 KM za nabavku laboratorijske opreme i 350.000 KM za rekonstrukciju i investiciono održavanje  mikrobiološkog i fizikalno-kemijskog laboratorija za kontrolu hrane. Ovim će biti učinjeni značajni pomaci na većoj kontroli hrane koja stiže na naše područje te se ispitivanja prehrambenih namirnica više neće morati da rade u drugim laboratorijama u Federaciji BiH.