vijece ministara istinomjer tabela 1
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Tokom prve godine svog mandata, Vijeće ministara BiH ispunilo je tek jedno od 198 obećanja.

Istovremeno, provođene su aktivnosti na ispunjavanju oko trećine datih obećanja. U progresu je ispunjavanje pet obećanja, započet je rad na ispunjavanju njih 66, dok je jedno obećanje ocijenjeno kao zaustavljeno.

Ovo su rezultati monitoroinga kojeg je uradio Istinomjer, uz podsjećanje da je Vijeće ministara BiH formirano 23. decembra 2019. godine, skoro 15 mjeseci nakon izbora.

Prema monitoringu, najviše obećanja na ovom nivou vlasti u svojim programima dali su SDA (89) i DF (87), dok su ostale partije dale mnogo manji broj obećanja: HDZ BiH (9), DNS (9) i SNSD (4).

Najviše je dato obećanja za oblast ekonomije (83), a tokom prve godine mandata Vijeća ministara BiH vršene su aktivnosti na ispunjavanju njih 21, dok nije bilo napretka na ispunjavanju čak 61 obećanja, te su ona dobila ocjenu nije započeto.

U ovoj oblasti zaustavljeno je obećanje DF-a o otvaranju novih radnih mjesta, s obzirom na to da je, usljed pandemije COVID-19, nakon višemjesečnog rasta, došlo do pada zaposlenosti u cijeloj zemlji.

Među započetim obećanjima u ovoj oblasti našla su se ona o gradnji Koridora Vc, povećanju prosječnih plata, usvajanju strateških dokumenata, ali i o investicijama u infrastrukturu.

"U oblasti državnog uređenja dato je ukupno 43 obećanja, od kojih 
je u prvoj godini mandata rad započet na 20, dok je jedno obećanje 
ocijenjeno kao ispunjeno. Aktivnosti na preostala 22 obećanja nisu 
započete.
Ispunjeno obećanje odnosi se na implementaciju Političkog sporazuma za Grad Mostar,
 Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH-Grad Mostar-MODEL B i 
Statuta Grada Mostara, kojim su stranke potpisnice usaglasile model 
Izbornog zakona BiH, odnosno način izbora vijećnika i broj vijećnika 
koji se bira po gradskim područjima, kao i izmjene Statuta Grada 
Mostara.
Druga obećanja na kojima su provođene aktivnosti tokom prve godine 
mandata u ovoj oblasti odnose se na reformu javne uprave i ocijenjena su
 kao započeta zbog napretka koji je ostvaren usaglašavanjem Akcionog 
plana za reformu javne uprave", saopćili su iz Istinomjera.

U oblasti vanjske politike, praćeno je 36 obećanja. Za njih 16 nisu zabilježene bitne aktivnosti na njihovom ispunjavanju, te im je nakon prve godine mandata data ocjena nije započeto.

Ovo se, između ostalog, odnosi na donošenje zakona o saradnji sa iseljeništvom, strategije saradnje sa iseljeništvom, uspostave ministarstva za dijasporu u okviru Vijeća ministara BiH, rješavanje pitanja granične linije s Hrvatskom i Srbijom, te transformaciju Direkcije za Evropske integracije u Ured glavnog pregovarača sa EU.

“U ovoj oblasti na pet obećanja vršene su značajne aktivnosti na njihovom ispunjenju, a ona se, pored ostalih, odnose na jačanje učešća u operacijama podrške miru i vojnim vježbama sa članicama NATO-a, ulazak BiH u NATO uz usaglašavanje političkih stavova i bolji mehanizam koordinacije, kao i uknjižbu vojne imovine na teritoriji cijele BiH”, naveli su iz Istinomjera.

rezultati Vijeća ministara BiH - undefined
Foto: Istinomjer: Rezultati Vijeća ministara BiH

Od ukupno 24 obećanja u oblasti pravne države, njih devet ocijenjeno je kao započeto, a među njima se našlo i obećanje o odlasku stranih sudija iz Ustavnog suda BiH.

U 2020. godini uspostavlјen je integrirani sistem videonadzora Granične policije BiH, koji obuhvata 50 međunarodnih graničnih prelaza i sjedišta svih organizacionih jedinica Granične policije.

Određene aktivnosti zabilježene su i kada je u pitanju realizacija obećanja koje se odnose na dosljedno provođenje Zakona o zabrani diskriminacije, ulaganje u odbrambene kapacitete BiH, te uvođenje principa kriznog planiranja i upravljanja kriznim situacijama.

U ovoj oblasti započete su i određene aktivnosti na povećanju transparentnosti javnih nabavki.

“Obećanja koja su se odnosila na efikasniji rad pravosudnih institucija, odnosno povećanje transparentnosti rada VSTV-a i poboljšanja kapaciteta Ureda disciplinskog tužioca, te ubrzanje procesa donošenja i provođenja sudskih odluka uvođenjem novih tehnologija, imenovanje većeg broj dodatnih sudija i sl, također su ocijenjena kao nezapočeta”, istakli su iz Istinomjera.

Od četiri obećanja u oblasti socijalne politike, nijedno nije ispunjeno.

“Dva obećanja dao je DF, a koja se odnose na smanjenje siromaštva, te na demografski razvoj i zakon o populacijskoj politici. Druga dva obećanja stigla su iz SDA. Ona se odnose na formiranje posebnog ministarstva za demografiju, porodicu, mlade i socijalnu politiku, a drugo obećanje ove stranke u ovoj oblasti se odnosi na donošenje zakona o pravima logoraša, žrtava torture i drugih civilnih žrtava rata”, saopćili su iz Istinomjera.

U oblasti obrazovanja dato je osam obećaja, svih osam iz SDA. Njihovo ispunjavanje nije započeto.

U svom monitoringu su zaključili da je Vijeće ministara BiH uradilo veoma malo na ispunjavanju datih obećanja, pa samo 3 odsto datih obećanja ima veliku vjerovatnoću da će biti ispunjeno do kraja mandata 2022. godine.

“Najveći broj obećanja, njih 64 odsto, ima malu vjerovatnoću da će biti ispunjeno do kraja mandata”, ocjena je Istinomjera.