Portal 072info

Za promoviranje domaće proizvodnje u 2017. godini 750.000 KM

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je Odluku o kriterijima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji i inozemstvu u svrhu promocije domaće proizvodnje u 2017. godini.

Od ukupno odobrenih 750.000 KM u svrhu promocije domaće proizvodnje, za podršku sajamskim i drugim manifestacijama u zemlji namijenjeno je 385.000 KM, a 365.000 KM za državnu podršku sajamskim i drugim manifestacijama u inozemstvu.

Pravo na dodjelu ovih sredstava imat će organizatori koji imaju iskustvo u organiziranju sajmova, organizatori sajamskih manifestacija s međunarodnim karakterom te organizatori koji će putem sajamske manifestacije promovirati domaću proizvodnju.

Uz aplikaciju za dodjelu sredstava organizatori treba da dostave pisanu izjavu da će razmjerno dobivenim sredstvima umanjiti troškove učešća domaćim kompanijama, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Fena

Podijelite članak