Za reviziju boraca potrošeno više od 60 miliona KM!

33 8
Podijelite vijest

Za troškove provođenje revizije invalidnina boračkih kategorija potrošeno je više od 21 milion KM, a za isplatu naknada korisnicima koje je proizvela revizija potrošeno je više od 40.000.000 maraka.

Zvanični su to podaci Federalnog ministarstva za boračka pitanja.

Brojni predmeti

Također, uprkos najavama prva faza revizije boračkih kategorija u Federaciji BiH nije okončana krajem prošle godine kako je ranije planirano u Federalnom ministarstvu za boračka pitanja. Ostalo je još da se pregleda više od 200 predmeta, a do sada okončano je više od 141.000.

Podsjećamo, revizija boračkih kategorija je počela 2010. godine i sve je išlo po zakonu dok Zukan Helez, tadašnji federalni ministar za boračka pitanja nije započeo reviziju na svoj način, a kojom su se ljudima umanjivala prava ili se izvodili iz njih, a da im nije pružena prilika da ulože žalbe na takve odluke.

Ukupno je do sad više od 5.300 boraca pokrenulo upravni spor kod Vrhovnog suda FBiH i 95 posto je dobilo presude. To je za sobom povlačilo retroaktivno isplaćivanje naknada na koje su imali pravo.

Prema podacima Federalnog ministarstva za boračka pitanja na početku revizije još 2010. godine bilo je ukupno 141.055 predmeta korisnika nekog od prava (lična invalidnina, porodična invalidnina, odlikovanja, povoljnije penzije ostvarene po uredbama) koji su podlijegali reviziji.

– Do sada je u 140.781 predmetu okončana Prva faza revizije, ipak ostaje manje od 200 predmeta – pojašnjeno je.

Prema evidencijama Ministarstva, pravo je prestalo za 1.720 osoba zbog nepravilnosti u vođenju evidencija i činjenica u vezi s pripadnosti oružanim snagama i okolnostima stradavanja.

– U 4.776 predmeta na osnovu nalaza i mišljenja ljekarske komisije doneseno je rješenje o prestanku prava, a u 10.372 predmeta na osnovu nalaza i mišljenja ljekarske komisije doneseno je rješenje kojim je utvrđen manji obim priznatih prava – navode iz Ministarstva.

Tuđa njega

Dodaje se da je dodatak za njegu i pomoć od druge osobe od početka druge faze revizije do 31. decembra 2020. ocijenjen je u 881 predmetu korisnika, pri čemu je postojeći stepen tuđe njege potvrđen u 779 predmeta, povećan u 10, smanjen u 39, ukinut u 40, prvi put utvrđen u 9 predmeta, a nije ocijenjen u četiri predmeta.

– U četvrtom tromjesečju 2020. dodatak za njegu i pomoć od druge osobe ocijenjen je u pet predmeta korisnika prava na osobnu invalidninu, pri čemu je u dva predmetu potvrđen postojeći stupanj tuđe njege, ukinut također u dva predmeta, dok nije ocijenjen u jednom predmetu – navodi se u informaciji Ministarstva.

Ortopedski dodatak

Prema informacijama, ortopedski dodatak od početka druge faze revizije do 31. decembra 2020. ocijenjen je u 10.011 predmeta korisnika prava na ličnu invalidninu, pri čemu je postojeći stepen potvrđen u 8.128 predmeta, povećan u 94, smanjen u 169, ukinut u 1.349, prvi put utvrđen u 263 predmeta, a nije ocijenjen u sedam predmeta.

– U četvrtom tromjesečju 2020. ortopedski dodatak ocijenjen je u 46 predmeta korisnika prava na osobnu invalidninu, pri čemu je postojeći stepen potvrđen u 19 predmeta, smanjen u jednom, ukinut u 13, prvi put utvrđen u devet, a nije povećan ni u jednom i nije ocijenjen u četiri predmeta – pojašnjeno je.


Podijelite vijest