posao 14
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Izdvojeno / Vijesti
Kurbani 2021

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 7. juni 2021.godine iznosio je 524.548, podaci su Porezne uprave Federacije BiH.

Ovaj broj veći je za 459 u odnosu na podatak od 31. maj 2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 524.089.

Najveći broj zaposlenih u FBiH je u Kantonu Sarajevo – 26,71 posto, te je broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika bio 140,108, a broj zaposlenika po sjedištu poslodavca 159.583. Slijede ga Tuzlanski kanton, sa 19,47 posto učešća zaposlenika prema prebivalištu, Zeničko-dobojski sa 16,42 posto, Hercegovačko – neretvanski kanton sa 9,96 posto, te Srednjobosanski kanton sa 9,87 posto učešća.

Najmanji procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu, u ukupnom broju zaposlenika u Federaciji, zabilježen je među onima iz Republike Srpske – 1,45 posto, te u Brčko distrikta – 0,16 posto.