Za socijalne kategorije 30 miliona

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Protest mame grada Zenice

Ove godine putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice iz budžeta Zeničko-dobojskog kantona bit će izdvojeno 30 miliona maraka za socijalne kategorije stanovništva, civilne žrtve rata, podsticaj povratku izbjeglih i raseljenih lica, te za ustanove socijalne zaštite. Programom utroška sredstava ovog Ministarstva za 2014. Godinu koji je Vlada usvojila na svojoj 147. sjednici, planirano je da se za civilne žrtve rata izdvoji 3.385.881 maraka, a za podsticaj povratku i brigu o raseljenim licima 666.505 maraka.

Naknade za porodiljsko odsustvo planirane su u iznosu od 8.791.036  maraka. Uz to, za jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta izdvojit će se 121.071 , a za pomoć u prehrani djeteta do 6 mjeseci i dodatnu ishranu majkama dojiljama – 408.167 maraka. Time će za porodilje i pomoć u prehrani novorođenčadi u 2014. godini biti ukupno izdvojeno 9,3 miliona maraka. Za naknadu za pomoć i njegu drugog lica u ovoj godini isplatit će se 2,35 miliona, a za smještaj u ustanove socijalne zaštite 5,5 miliona maraka. Za stalnu novčanu pomoć za socijalno ugrožena, nesposobna i druga lica izdvojit će se 1,17 miliona maraka.

Pored pobrojanog, putem resornog ministarstva bit će obezbjeđen i  smještaj u drugu porodicu  za šta će se izdvojiti 272.539, dok je za zdravstvenu zaštitu neosiguranih lica  opredjeljeno 164.026 maraka . Za jednokratne i privremene novčane pomoći korisnika socijalne zaštite, smještaj u dnevne centre za djecu s posebnim potrebama kao i sigurnu kuću „Medica“,  te pomoć javnim kuhinjama u ovoj godini izdvojit će se  945.450 maraka.

Planirana su i izdvajanja za dječiji dodatak u iznosu od 4,8 miliona maraka, a za osposobljavanje za život i rad djece ometene u psihofizičkom razvoju opredjeljeno je 211.907 KM.  Pored najmlađih, programom su predviđeni i iznosi za brigu o egzistenciji mladih, pa će tako Službi za zapošljavanje Kantona za podsticaj zapošljavanja biti transferirano 556.075 maraka, a za poticaj zapošljavanju mladih kroz odrađivanje pripravničkog i  volonterskog staža  206.850 maraka.