Za vakcinaciju protiv COVID-a dosad se prijavilo 13.387 građana Zenice

U periodu epidemije protiv COVID-a 19 JU “Dom zdravlja” Zenica je pored pružanja redovnih zdravstvenih usluga, osigurala rad COVID ambulante za naše pacijente oboljele od COVID-a 19 i sprovođenje vakcinacije protiv COVID-a 19.

JU “Dom zdravlja” Zenica vakcinaciju protiv COVID-a 19 sprovodi već dva mjeseca na području Grada Zenica.

Do sada za vakcinaciju protiv COVID-a 19 prijavilo se 13.387 građana Zenice, te je JU “Dom zdravlja” Zenica vakcinisala protiv COVID-a 19 ukupno 1.858 lica i revakcinisala 412 lica od ukupnog broja prijavljenih građana za vakcinaciju. 

U skladu sa Planom vakcinacije protiv COVID-a 19 Federacije Bosne i Hercegovine, vakcinacija se sprovodi prema utvrđenim prioritetnim grupama za vakcinaciju. JU “Dom zdravlja” Zenica sprovela je vakcinaciju zdravstvenih radnika i osoba i osoblja u socijalnim ustanovama za smještaj starije populacije, lica sa Downovim sindromom, paraplegičare, ratne vojne invalide – paraplegičare, za osobe oboljele od dječije paralize i paraplegičare, dijalizne pacijente, te je sprovedena vakcinacija za dio populacije osoba starijih od 60 godina i ranjivu populaciju sa hroničnim bolestima. JU “Dom zdravlja” Zenica nastavlja sa vakcinacijom osoba starijih od 60 godina, ranjivom populacijom sa hroničnim bolestima i nepokretnih i slabo pokretnih lica koje mobilni timovi vakcinišu u kućnim uslovima. Nadamo se da ćemo uskoro preći na vakcinisanje preostalih prioritenih skupina, kao što su zaposleni u značajnim javnim institucijama.  

Obzirom da je JU “Dom zdravlja” Zenica dobila veće količine vakcine Fajzer (Pfizer) protiv COVID-a 19, u periodu od 18. do 21.05.2021. godine organizovat će se vakcinacija u Gradskoj areni Zenica za građane Zenice sa područja Crkvica, Babine Rijeke, Odmuta, Jalije, Centra, Mokušnica, Radakova i Blatuše. 

U postupku vakcinacije u Gradskoj areni Zenica bit će angažovano 88 radnika JU “Dom zdravlja” Zenica, koji će biti raspoređeni da rade na ljekarskom punktu, punktu za administraciju, punktu za vakcinaciju i punktu za opservaciju. Sapripadnicima Civilne zaštite i aktivistima Crvenog krsta, u Gradskoj areni Zenica bit će angažovano ukupno 144 lica. 

Sprovođenje vakcinacije u Gradskoj areni Zenica predstavlja veliki projekat JU “Dom zdravlja” Zenica, u kojem će se za četiri dana vakcinisati oko 2.000 građana Zenice. 

JU “Dom zdravlja” Zenica će i u narednom periodu intenzivno raditi na vakcinaciji i revakcinaciji naših građana protiv COVID-a 19. 

Na ime pružene pomoći u realizaciji ovog projekta, JU “Dom zdravlja” Zenica veliku zahvalnost upućuje na ovaj način:

-Gradu Zenica koji je podržao projekat vakcinacije i koji je angažovao 31 pripadnika Službe civilne zaštite koji će pružati podrošku našim radnicima, 

-JP za upravljanje i održavanje sportskih objekata koji suustupili Gradsku arenu Zenica za vakcinaciju JU “Dom zdravlja” Zenica, 

-Kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja koji će osigurati IT administratora kao podršku JU “Dom zdravlja” Zenica za sprovođenje vakcinacije putem AIS sistema i

-Medit d.o.o. Sarajevo koji će nastojati da u što kraćem periodu uspostavi platformu eCOVID.vakcine, kako bi se vakcinacija sprovodila na što efikasniji način za građane Zenice.