Zaduže se, ne iskoriste novac, pa građani plaćaju milionske takse

Ured za reviziju1 750x494 1

Samo za sedam velikih infrastrukturnih projekata građani FBiH u 2020. godini platili su više od 2,5 miliona KM takse za sredstva koja nisu iskorištena u predviđenom roku.

Među tim projektima su Koridor Vc, Hidrocentrala Vrilo, Vjetroeletrakan Podveležje, sanacija cesta nakon poplava, Hidroelektrana Janjići, te modernizacija cesta, stoji u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva finansija FBiH.

Izvor : N1

Taksa na nepovučena sredstva plaća se za 16 projekata koje finansiraju kredirori EBRD, IBRD i KfW.

“Ugovoreni iznos kredita za tih 16 projekata iznosi 1.199.327.068 KM. Povučeni iznos kredita zaključno s 31. 12. 2020. godine iznosio je 538.724.713 KM, dok je iznos nepovučenih sredstava iznosio 660.602.355 KM. Ukupna plaćena taksa na nepovučena sredstva, zaključno s 31. 12. 2020. godine, iznosila je 18.196.055 KM, od čega se na taksu plaćenu u 2020. godini odnosi 3.158.099 KM”, zaključili su revizori.

Stoga Kancelarija za reviziju predlaže da se povećaju kriteriji, kako bi prednost imali projekti spremni za realizaciju, a sve u cilju spriječavanja stvaranja dodatnih troškova. U Revizroskom izvještaju još stoji da je ukupan iznos nepovučenih sredstava veći od milijardu i 900 miliona KM, te da se ta sredstva odnose na ukupno 42 projekta.