Zagađenje zraka raste: Građanima upućen apel za smanjeno korištenje automobila

Nakon padavina praćenih vjetrom tokom vikenda, stepen zagađenja zraka je znatno smanjen, no koncentracije zagađujućih materija u zraku su ponovo u porastu, osobito u kotlinskim krajevima, populacijskim i industrijskim središtima, piše novinska agencija Patria.

Vlade kantona, odnosno općina će postupati u skladu sa Pravilnicima o mjerama za smanjenje prekomjernog zagađenja i ukoliko se ispune uslovi definisani tim dokumentima proglasiti posebna stanja (pripravnosti ili uzbune). 

Očekivani razvoj meteorološke situacije u našoj zemlji u naredna dva dana pogoduje porastu koncentracija u odnosu na današnje vrijednosti.

U četvrtak 15. januara, se očekuje destabilizacija atmosfere praćena nešto slabim vjetrom i padavinama koji će u ograničenom obimu uticati na smanjenje zagađenje. Značajnije promjene meteoroloških uslova koje će usloviti značajnije pročišćavanje zraka u Federaciji BiH može se očekivati tek tokom idućeg vikenda.

Osnovni razlozi povećanog zagađenja su: geografski uslovi za formiranje inverzionog sloja atmosfere kao medija za akumulaciju zagađujućih materija; industrija i energetika (u prvom redu termoelektrane, koksare, željezare); domaćinstva (zagrijavanje na ugalj); saobraćaj (loša saobraćajna infrastruktura, visoka emisija izduvnih gasova iz automobila starije proizvodnje).

Mole se građani da u narednim danima reduciraju korištenje automobila i loženje niskokvalitetnih goriva u skladu sa potrebama i mogućnostima.

nap.ba