Zakon o šumama na dnevnom redu sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH u utorak i srijedu održat će sjednicu na kojoj će razmatrati predloženi zakon o šumama.

Kako prema zvaničnim podacima, šume i šumska zemljišta zauzimaju 58 posto površine Federacije BiH, od čega je 81,8 posto u državnom i 18,2 posto u privatnom vlasništvu, utvrđivanjem Prijedloga zakona o šumama Vlada FBiH je iskazala spremnost da na nivou Federacije BiH stvori ključne pretpostavke za unapređenje stanja i rješavanje nagomilanih problema u sektoru šumarstva.

Efikasno i efektivno gazdovanje šumama

Problemi zbog višegodišnjeg pravnog vakuuma u sektoru šumarstva su bespravna sječa i zauzimanje državnog šumskog zemljišta, pojava biljnih bolesti koje ugrožavaju stabilnost šuma, te otežana uspostava prava služnosti i zakupa na šumskom zemljištu.

Da bi bila spriječena daljnja degradacija šuma u Federaciji BiH Prijedlogom zakona o šumama predviđeno je da se osigurava efikasno i efektivno gazdovanje šumama i adekvatan nadzor i čuvanje šuma u FBiH.

Zakonom je definirano da su šume i šumska zemljišta dobro od općeg interesa koje, kao prirodno dobro, uživa posebnu brigu i zaštitu Federacije BiH, kantona i jedinica lokalne samouprave.

Također, poslanici će se izjašnjavati o Prijedlogu Zakona o građevinskom zemljištu u FBiH, kao i o predloženim izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, Zakona o premjeru i katastru nekretnina, Zakona o premjeru i katastru zemljišta, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u FBiH, Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u FBiH, Zakona o izvršnom postupku FBiH, Zakona o parničnom postupku, Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda preduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacionih objekata i Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti

U nacrtu su zakon o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti u Federaciji BiH, zakon o električnoj energiji Federacije BiH, zakon o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije, zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji i izmjene i dopune Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom.

Na predloženom dnevnom redu dvodnevne sjednice nalaze se izvještaji o prošlogodišnjem radu Federalnog zavoda za zapošljavanje, Komisije za koncesije Federacije BiH i Komisije za vrijednosne papire FBiH.