Portal 072info

Zakon o pravu na dom

9656fa3efc512cc7d1146776c8ea9f23_XL

Vlada
Zeničko-dobojskog kantona je usvojila Prijedloga Zakona o
socijalno-neprofitnom stanovanju . Ovaj akt će u svojoj konačnoj
verziji , nakon javne rasprave i izjašnjavanja Skupštine ZDK,
obezbijediti zakonsku osnovu za gradnju ili adaptaciju stanova za
potrebe mladih, djece bez roditeljskog staranja, samohranih
roditelja, lica sa invaliditetom, raseljena lica i povratnici, Roma
i pripadnka socijalno ugroženih grupa.

Socijalno-neprofitno stanovanje obezbijedit će se uz
podršku Kantona i općina, a sredstva za ove stanove prikupljat će
se na više načina. Jedan od njih je i apliciranje za predpristupne
fondove Evropske unije i to u saradnji sa nevladinim sektorom.
Korisnici ovih stanova bit će lica koja nemaju riješeno stambeno
pitanje ili čiji smještaj ne zadovoljava općeprihvaćene standarde
stanovanja kao i lica koja iz ekonomskih, socijalnih i drugih
razloga ne mogu kupiti stan po tržišnim
uslovima.

Zakonom su
predviđeni kriteriji pod kojima će se izgrađeni stanovi davati na
korištenje te kako će biti plaćana zakupnina. Utvrđuju se i pravila
pod kojima može doći do otkazivanja ugovora o korištenju ovakvih
stanova kao i obaveze zakupodavca i zakupca stana tokom trajanja
ugovora koji se potpisuje na pet godina i produžava ako zakupac i
dalje nema način da vlastitim sredstvima obezbijedi
stan.

Općine i Kanton će
u pripremi izrade Zakona donijeti programe prikupljanja podataka o
kategorijama stanovništva koje ostvaruju pravo na ovakav način
stambenog zbrinjavanja i na osnovu tih  činjenica bile bi
formirane liste po kojima bi bili raspoređeni
stanovi.

Primarni cilj
donošenja ovog Zakona je  ispunjavanje odredbi Evropske
konvencije o ljudskim pravima i slobodama koje se odnose  na
pravo na dom.

Prijedlog Zakona
bit će upućen u skupšinsku proceduru i razmatran na jednoj od
narednih sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog
kantona.

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box