Zakoni u BiH ne prepoznaju širenje mržnje putem interneta kao krivično djelo

Saša Magazinović, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu PSBiH uputio je pismo Ministratsvu prvade BiH, a želio je znati kakvi su rezultati tužilaštava u BiH u posljednje dvije godine kada su u pitanju krivična djela počinjena putem interenta, piše novinska agencija Patria.

Koliko je takvih slučajeva zabilježeno i koliko je bilo pravomoćnih presuda. U tom kontekstu posebno me interesira problem govora mržnje, pozivanje na ubistva, širenje nacionalne netrepeljivosti, te stav ministarstava o tome šta treba unaprijediti u zakonodavnom okviru kako bi reakcije države bile uspješne – pitao je Magazinović.

Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, tužiteljstva u Bosni i Hercegovini su u posljednje dvije godine, za krivično djelo izaživanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti рrimila u rad 28 prijava. S obzirom da je 1. januara 2013. godine ostalo neriješeno 13 prijava, iz predhodne godine, tužiteljstva su u 2013. i 2014. godini, imala u radu 41 prijavu.

Od navedenog broja prijava ukupno je provedeno 17 istraga, te je ukupno doneseno 12 presuda. U 2013 godini, donesene su 4 osuđujuće presude, od čega jedna sa novčanom kaznom protiv jedne osobe, dvije sa uvjetnom osudom, te jedna sa zatvorskom kaznom protiv dvije osobe!

U 2014 godini, doneseno je šest osuđujućih presuda, od čega jedna sa novčanom kaznom protiv jedne osobe, pet presuda sa uvjetnom osudom protiv šest osoba, te su donesene dvije oslobađajuće presude protiv dvije osobe.

VSTV ne raspolaže podacima o krivičnim djelima izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrepeljivosti počinjenim putem interneta, s obzirom da ni jedan krivičn zakon koji je u primjeni u BiH ne propisuje takvo djelo kao posbeno krivično djelo.

– Evidentiranje predmeta se vrši putem Sistema za upravljanje predmetima u okviru VSTV-a, na način usklađen sa krivičnim djelima koja propisuju krivični zakoni – kažu iz VSTV-a.

Iz Ministrastva pravde BiH kažu da iako krivično djelo počinjeno iz mržnje putem interenta nije propisano kao posebno djelo ni u jednom od četiri krivična zakona u BiH, mržnja izražena putem interneta se može podvesti pod inkriminaciju nekog od već propisanih djela.

– Prema dodatnom protokolu Konvencije o kibernetičkom kriminalu, BiH je dužna usvojiti zakonodavne mjere u smislu kriminalizacije djela rasističke i ksenofobične prirode počinjenih preko kompjuterskih sistema, s tim da je potrebno naći adekvatan odgovor na koji način provesti navedeno, s obzirom na podijeljenu nadležnost u pogledu propisivanja pojedinih krivičnih djela između države BiH, entiteta i brčko Distrikta – ističu iz Ministarstva pravde, prenosi NAP.

Prethodni članakSeverina priznala da se udaje
Sljedeći članakDNEVNI HOROSKOP 15.09.2015