diploma 22 696x373 1
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Glavni federalni tužilac Munib Halilović razgovarao je sa šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom u Kantonu Sarajevo Erduanom Kafedžićem i savjetnikom pri Uredu, Ericom Larsonom kako bi tretirali problem falsifikovanja diploma.

Tema današnjeg sastanka u prostorijama Federalnog tužilaštva FBiH bio je rad Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom u Kantonu Sarajevo u vezi sa procesuiranjem krivičnih djela koje otkrije Ured te nadzor Federalnog tužilaštva nad tim predmetima.

Ono što je podstaklo ovaj sastanak jeste sve veći broj krivičnih prijava protiv zaposlenih osoba u institucijama Bosne i Hercegovine koje su posjedovale falsifikovane diplome.

Također, u razgovoru je pomenuto pokretanje krivičnih prijava i protiv osoba koje nisu prijavile i provjerile podatake o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo.

Glavni federalni tužilac Halilović je na sastanku izrazio spremnost za pružanje svakog vida podrške u procesuiranju navedenih krivičnih djela.