Zašto osuđeni Solak, Hodžić i Novalić ne žele u Vojkoviće i koje argumente nude?!

Zašto osuđeni Solak, Hodžić i Novalić ne žele u Vojkoviće i koje argumente nude?!

Sud BiH je zvanično potvrdio pisanje “Avaza”. Odbijena je molba advokata presuđenih u aferi “Respiratori” Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića.

Oni su se, prema uputnom aktu Suda, u Vojkoviće morali javiti danas, 29. februara, do 12 sati uvečer. No, kako je “Avaz” još sinoć objavio, to se neće desiti jer su advokati najavili žalbu koja odgađa izvršenje kazne.

Vrlo brzo

Međutim, odluka će biti poznata vrlo brzo, najvjerovatnije već početkom naredne sedmice. Tačnije, Solak i Hodžić će tek po pravosnažnosti presude u Lukavicu i Vojkoviće.

Do tada oni su i dalje slobodni građani. Isto važi i za presuđenog Fadila Novalića. Njegovi advokati također su uputili molbu koja još nije razmatrana. On se u Vojkoviće mora javiti 6. marta. Čak i ako Sud odbije molbu, advokati će uputiti žalbu.

Naravno, svi imaju zakonsko pravo da traže odgodu izvršenja, a na Sudu je da utvrdi da li je ona opravdana. Tu je zakon jasan. 

Tačnije, članovi 78. i 80. Zakona o izvršenju krivičnih sankcija BiH kažu:

Molba za odgađanje izvršenja kazne zatvora podnosi se nadležnom sudu u roku od tri dana od dana prijema uputnog akta.

–  Ako je teža akutna bolest osuđenog, odnosno smrt ili teža bolest njegovog bračnog druga, djeteta, usvojenika, roditelja ili usvojioca uslijedila poslije proteka roka od tri dana, molba se može podnijeti do dana kada osuđeni treba da se javi na izdržavanje kazne zatvora.

 – U molbi se navode razlozi za odgađanje i prilažu dokazi koji potvrđuju navedene razloge te naznačava vrijeme za koje se odgađanje traži.

–  Dokaze o razlozima zbog kojih se traži odgađanje izdaje nadležni organ.

Predsjednik suda

Član 80. kaže: 

–  O molbi za odgađanje izvršenja kazne zatvora rješava predsjednik suda nadležan za upućivanje na izvršenje kazne zatvora, koji u roku od tri dana od dana prijema molbe donese rješenje. Prije donošenja rješenja predsjednik suda može izvršiti potrebne provjere radi utvrđivanja činjenica navedenih u molbi.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE