Portal 072info

Zastupnik Edhem Fejzić uputio Inicijativu za rješavanje pitanja poreznog duga Zenicatransa

Zastupnik SBB-a u Skupštini ZDK, Edhem Fejzić, pokrenuo je inicijativu kojom od Kantonalnog poreznog ureda Zenica traži da u što hitnijem roku uputi Poreznoj upravi Federacije BiH na odlučivanje Molbu za odgođeno plaćanje poreznih obaveza JKP „ZENICATRANS – PREVOZ PUTNIKA“ d.d. Zenica.

Fejzić ovu inicijativu upućuje s ciljem da se konačno rješi odgođeno plaćanje poreznih obaveza po predmetnoj molbi JKP „ZENICATRANS – PREVOZ PUTNIKA“ d.d. Zenica, koje je jedini preostali preduslov za donošenje pozitivne odluke u postupku po zahtjevu za produženje licence ovog preduzeća, koji se po žalbi vodi kod Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

Naime, „ZENICATRANS“ je još u maju ove godine podnio molbu ovom poreznom uredu, te tom prilikom ispunio sve uslove vezane za dostavljanje cjelokupne potrebne dokumentacije za zaključenje sporazuma o načinu izmirenja svojih dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu doprinosa i poreza, podsjeća Fejzić u saopštenju za javnost i dodaje…

Ipak, molba još uvijek nije pozitivno riješena iz razloga nedostavljanja iste Poreznoj upravi Federacije od strane Kantonalnog poreznog ureda u Zenici. Zaključenje ovog sporazuma je jedini uslov na strani „ZENICATRANS-a“, čijim bi ispunjavanjem kod nadležnih organa ostvario produženje potrebnih licenci za obavljanje svojih redovnih djelatnosti. Kako je Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZDK, zbog nepostojanja ovog sporazuma svojim rješenjem odbilo produžiti potrebne licence „ZENICATRANS-u“, to je isto preduzeće blagovremeno izjavilo žalbu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, a koji je postupak odlučivanja još uvijek u toku.

U svojoj inicijativi, zastupnik Edhem Fejzić ističe da se ovakvim nejasnim izostankom dužnog postupanja od strane Kantonalnog poreznog ureda Zenica prema Poreznoj upravi Federacije BiH bespotrebno i neopravdano pričinjava šteta „ZENICATRANS-u“, onemogućavanjem istog preduzeća za produženje potrebnih licenci, ozbiljno dovodeći u pitanje i njegov dalji rad, kao i sistem organizovanog javnog prevoza na području grada Zenice, te nesmetano i kvalitetno korištenja ovih usluga od strane njenih građana, a posebno djece i školske omladine, budući da ovo preduzeće svojim uslugama redovnog javnog prevoza pokriva najveću i najznačajniju teritoriju Zenice.

Pitanje: Kako na pojedinim linijama tj. Pehare – Gračanica, Pehare – Plahovići, Pehare – Vraca – Hece prevoz učenika koje ugovara OŠ „ Alija Nametak“ zatim linije Gradina – Osredak – Seoci – Babino, Hrastovac – Slivanj – Radinovići – Arnauti, Trešnjeva glava – Babino škola, Arnauti – Varda – Babino škola koje pripaduju OŠ „ Hamza Humo“ Babino i Peševići – Zenica koje organizuje OŠ „ Mak Dizdar“ vozi JKP „ Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica jer iste nemaju zadovoljavajuću infrastrukturu, postavlja se pitanje kako Zenicatrans ima pravo na prijevoz naprijed navedenih relacija a drugih nema.

Zenica, 04.09.2017.godine,

 

Zastupnik, Edhem Fejzić

Podijelite članak