AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Na održanoj 32. sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona zastupnik Enes Piljug (SDP) pokrenuo je inicijativu prema Ministarstvu zdravlja ZDK i direktoru ZZO ZDK kojom traži da nadležno Ministarstvo zdravlja, u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja, pokrene aktivnosti na angažovanju stručnog lica – logoped – u svim Domovima zdravlja na području ZDK.

U tom smislu, Ministarstvo zdravlja treba dati suglasnost za angažman logopeda u Domovima zdravlja u ZDK, a Zavod zdravstvenog osiguranja osigurati sredstva.

Razlog za podnošenje ove inicijative proizilazi iz potrebe za sve učestalijim potrebama pacijenata, naročito djece za tretmanom logopeda, a Domovi zdravlja u ZDK su deficitarni u smislu angažovanosti stručnog lica – logopeda, a govorno – jezički problemi kod djece rješavaju se u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Taj problem je rješiv, međutim naše primarne zdravstvene ustanove nemaju taj profil ljekara pa su roditelji prinuđeni djecu voditi u Zenicu, neki dva ili tri puta sedmično, što je osam do petnaest puta mjesečno. Kada pomnožimo dobit ćemo da to roditelje košta mjesečno i preko 200 KM. Nažalost, neki roditelji ne mogu priuštiti to, pa ne vode djecu logopedu, a time nanose štetu djetetu koja može odrediti i životni put.

Nadam se da će nadležno Ministarstvo i ZZO ZDK uzeti aktivnu ulogu u rješavanju ovog problema, a sve s ciljem da se pruži adekvatna zdravstvena usluga pacijentima, u ovom slučaju najmlađim uzrastima.