Portal 072info

Zatraženo usvajanje odluke o normama u oblasti visokog obrazovanja u BiH

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Polazeći od činjenice da se Bosna i Hercegovina pridružila Bolonjskom procesu od 2003. godine, da je interes sadašnjih i budućih studenata u BiH da ostvare priznanje svojih diploma na evropskom i širem prostoru i postignu evropski zahtjev mobilnosti u toku studija, sa skupa je upućen poziv Upravnom odboru Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH da što hitnije usvoji odluku o normama kojima se određuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja.

“Odluka o normama treba biti u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja, usvojenim u Jerevanu 2015. godine”, zaključeno je na skupu.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Istaknuto je da je usvajanje te odluke uslov za nastavak institucionalne akreditacije, akreditacije studijskih programa, reakreditacije institucija, kao i za implementaciju ENQA preporuka danih Agenciji za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH.

Naglašeno je i to da u Bosni i Hercegovini postoje kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova, kao i za akreditaciju studijskih programa prvog i drugog ciklusa studija, ali ne postoji dokument koji predstavlja osnov za primjenu tih kriterija u postupku akreditacije.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

“Ako ne bude usvojena odluka o normama bit će ugrožen proces akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, njihovo uključenje u evropski prostor visokog obrazovanja u skladu s Bolonjskom deklaracijom što može dovesti do toga da diplomanti visokoškolskih ustanova u BiH ne mogu ostvariti priznanje svojih diploma i drugih akademskih dokumenata, kao i onemogućiti ih da ostvare mobilnost”, naglašeno je.

Sudionici skupa u Sarajevu predložili su da Rektorska konferencija Bosne i Hercegovine uključi u svoj sastav sve rektore akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH, u skladu s članom 43 Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

“Predloženo je da Agencija traži tematsku sjednicu Parlamentarne skupštine BiH o visokom obrazovanju. Predložen je i sastanak rektora/direktora visokoškolskih ustanova u BiH sa UO i direktorom Agencije, te podržano nastojanje Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH da implementira preporuke ENQA-e date Agenciji BiH”, saopćeno je iz Agencija za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta BiH.

FENA

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Zapratite nas na FB! (PROMO)