Zavod za javno zdravstvo KS odgovorio na česta pitanja građana o vakcinaciji protiv korone

U Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo odgovorili su na česta pitanja o vakcinaciji protiv koronavirusa. Među njima su i odgovori koji se odnose na sigurnost i utjecaj vakcina po opće zdravlje.

Napomenuli su na važnost vakcina izdvojivši činjenicu da su one produžile ljudski vijek za najmanje 20 godina. Ponovili su da je vakcinacija najučinkovitija zaštita od koronavirusa i da je potrebna jer ne postoji konkretan lijek protiv koronavirusa.

Podsjetili su da sve registrovane vakcine u Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji učinkovito štite od razvijanja teških simptoma, hospitalizacije i smrtnog ishoda.

Iz ZZZ KS su poručili da plan vakcinacije još ne sadrži podatke o vremenu isporuke vakcina, distribuciji i broju doza u isporukama.

Naglasili su da će vakcinacija biti besplatnaza sve one koji se žele vakcinisati – vakcinacija će biti dobrovoljna. Ukazali su da će se vakcinacija na početku vršiti prvenstveno u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite za stare i nemoćne osobe zbog vakcina koje moraju biti skladištene na vrlo niskim temperaturama.

Copy

Obrazložili su koliko puta se treba vakcinisati.

“Kako bi vakcina mogla učinkovito zaštititi od zaraze koronavirusom, potrebno je primiti dvije doze vakcine u razmaku od nekoliko sedmica – prema uputama proizvođača. Ukoliko iz različitih medicinskih, ili nemedicinskih razloga, osoba ne može da primi drugu dozu vakcine u predviđenom vremenskom periodu, drugu dozu treba dati tako da odlaganje bude što je moguće kraće”, objasnili su.

Također su ponovili da vakcina u Evropskoj uniji ne može biti odobrena sve dok Evropska agencija za lijekove (EMA) ne utvrdi da je sigurna.

Nuspojave i kontraindikacije

Kao i kod drugih vakcina i lijekova, postoji mogućnost nuspojava i kod vakcina protiv koronavirusa. Ali, istakli su da niti jedna ne može biti odobrena za korištenje dok se ne utvrdi da su koristi od nje veće od potencijalnih rizika. Ukazali su da proizvođač mora navesti koje su moguće nuspojave.

U ZZZ KS su naveli kako se postupa u slučaju pojave neželjene reakcije.

“U slučaju pojave neuobičajene neželjene reakcije iste će ljekar prijaviti na Obrascu koji je objavljen u Pravilniku o imunizacijama. Nakon popunjavanja svih rubrika u Obrascu isti se dostavlja u kantonalnom Zavodu, ZZZ Federacije Bosne i Hercegovine i Agenciji za lijekove Bosne i Hercegovine, u skladu sa uputama u Pravilniku o imunizacijama. Nadležni epidemiolog iz ZZZ KS u skladu sa HESom primarnog nivoa Zavoda će izvršiti ispitivanje prijavljenja neželjene reakcije, te popuniti Obrazac iz Pravilnika o imunizaciji i isti dostaviti u ZZZ FBIH. Sve primljene prijave smatraju se sumnjama na nuspojavu lijeka i koriste se za kontinuiranu procjenu sigurnosnog profila lijeka, čime se osigurava da se u prometu nalaze samo oni lijekovi čiji je omjer koristi i rizika primjene pozitivan”, naveli su.

Kao najčešće nuspojave vakcinacije protiv koronavirusa izdvojili su bol na mjestu uboda, glavobolju, umor, bolove u mišićima, povišenu temepraturu, drhtavicu, mučninu, bol u zglobovima. Naglasili su da do sada nisu zabilježeni ozbiljni sigurnosni problemi.

Kao moguće kontraindikacije su naveli alergijsku reakciju na neki od sastojaka vakcine, kao i trenutno postojanje akutnog oboljenja sa povišenom temperaturom.

Vakcinacijom se ne mijenja genetički kod

U ZZZ KS su se osvrnuli i na često ponavljanu tvrdnju među teoretičarima zavjera, a to je da mRNA vakcine protiv koronavirusa mogu promijeniti genetički kod.

“Ovo nije moguće s RNK vakcinom. Da bi neki RNK virus ‘upisao’, transkribovao svoj genetički kod u našu DNK, mori koristiti enzim reverznu transkriptazu. Virusi koji ovo mogu nazivaju se retrovirusi. Virus SARS-COV-2 je RNK virus, a ne retrovirus. Čak ni u prirodnoj infekciji on ne može da se upiše u naš genetički materijal. Ako nema ovog tipa virusa ili specifičnog potrebnog enzima reverzne transkriptaze, a nema ih u vakcini, onda to nije moguće. Naš organizam sam nema sposobnost stvaranja te molekule koja omogućava ubacivanje RNK virusa u našu DNK”, obrazložili su.

Vakcinacija osoba koje su prebolile koronavirus

Ukazali su da osobe vakcinisane nakon što su prebolile koronavirus nemaju nuspojave, a da je njihova vakcinacija preporučljiva najranije mjesec dana nakon kliničkog izliječenja odnosno pozitivnog PCR testa kod asimptomatskih osoba.

Osobama koje su imale koronavirus u proteklih pola godine se sugeriše da odgode vakcinu do isteka navedenog perioda.

Nije preporučljivo da se vakciniše osoba koja u datom trenutku zaražena.

Odgovorili su i na pitanje da li je moguće oboljeti nakon vakcinacije.

“Mogu se dogoditi tri stvari, da neko ko je primio vakcinu ipak dobije koronavirus:

  • Osoba koja je bila u kontaktu sa virusom prije nego što se vakcinisala, tako da je u trenutku vakcinacije bila u inkubaciji;
  • Osoba koja je bila u kontaktu sa virusom u toku desetak dana u kojima se tek razvijaju antitijela;
  • Osoba je primila tek prvu dozu vakcine i nije imala dovoljan titar zaštitinih antitijela”, ukazali su u ZZZ KS i dodali da imunološka reakcija nije “na dugme”, već da je potrebno vremena da se počnu razvijati antitijela.

Potcrtali su i to da još nije poznato da li vakcinacija onemogućava širenje zaraze, kao i to koliko traje zaštita vakcinacijom.

Ko se može vakcinisati

Izdvojili su i sljedeće činjenice koje se odnose na djecu, imunokompromitirane osobe, osobe sa autoimunim bolestima, osobe sa kormobiditetima, trudnice, dojilje, osobe sa alergijama:

  • Za djecu i adolescente ispod 16 godina nema podataka o efikasnosti i sigurnosti vakcine. Dok podaci ne budu dostupni ne preporučuje se vakcinacija djece i adolescenata ispod 16 godina;
  • Dostupni su ograničeni podaci o imunokompromitiranim osobama (osobama oslabljenog imunog sistema, osobe na kortikosteroidnoj terapiji, imunosupresivima). Iako odgovor na vakcinu u imunokompromitiranih osoba može biti nešto slabiji, nema posebnih razloga za zabrinutost u pogledu sigurnosti. Imunokompromitirane osobe mogu primiti vakcinu jer one mogu biti izložene većem riziku od oboljevanja od koronavirusa;
  • Osobe sa autoimunim bolestima koje nemaju kontraindikaciju na vakcinu mogu se vakcinisati;
  • Pojedini komorbiditeti su identificirani da povećavaju rizik od težeg oboljevanja od koronavirusa i smrti. Treća faza kliničkog istraživanja je pokazala da je vakcina imala sličnu učinkovitost i sigurnost i kod osoba sa komorbiditetima. Komorbiditeti koji su posmatrani, hipertenzija, dijabetes, astma, bolesti pluća, jetre i bubrega, hronična (stabilna i kontrolisana) infekcija HIV-om, hepatitis C i B;
  • Trudnice su izložene većem riziku od težeg oblika koronavirusa od ostalih žena u reproduktivnoj dobi. Podaci o vakcinaciji trudnica trenutno nisu dovoljni da bi se napravila procjena. Kako više podataka bude dostupno tako će se revidirati i preporuke. Trenutno, Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) ne preporučuje vakcinaciju trudnica, osim ako korist od vakcinacije nadilazi potencijalni rizik, kao što su zdravstveni radnici sa komorbiditetima koji ih stavljaju u rizičnu skupinu. Biološki i klinički je malo vjerovatno da vakcina predstavlja rizik za buduću trudnoću, posebno mRNA vakcina jer to nije živa vakcina, mRNA ne ulazi u ćelijsko jedro i brzo se razgrađuje;
  • Dojenje obezbjeđuje brojne zdravstvene koristi za ženu i dijete. Očekuje se slična efikasnost vakcine kod žena koje doje kao i kod bilo koje odrasle osobe. Međutim, trenutno nema podataka o sigurnosti vakcine kod dojilja i učinku vakcine na dijete koje doji. Biološki i klinički je malo vjerovatno da vakcina predstavlja rizik za dijete koji doji, posebno mRNA vakcina jer to nije živa vakcina, mRNA ne ulazi u ćelijsko jedro i brzo se razgrađuje. Na osnovu navedenog, žena koja doji i nalazi se u grupi kojoj je preporučena vakcinacija bi trebala imati priliku da se vakciniše kao sve druge osobe. SZO ne preporučuje prekidanje dojenja nakon vakcinacije;
  • Jedina kontraindikacija za primanje vakcine protiv koronavirusa je alergijska reakcija na jedan od sastojaka vakcine. Historija bilo kakve iznenadne alergijske reakcije na druge vakcine i parenteralnu terapiju zahtjeva oprez, ali nije kontraindikacija. Navedene osobe potrebno je promatrati najmanje 30 min nakon imunizacije. U principu, osobe koje su imale alergijske reakciju na prvu dozu ne trebaju primiti drugu dozu vakcine. Hrana, kontakt i sezonske alergije se ne uzimaju kao mjere opreza.

U ZZZ KS su naglasili da je istraživanjima među osobama različitih etničkih grupa i oba spola utvrđeno da je vakcina 95 posto učinkovita kod oba spola u svim rasnim i etničkim grupama.

Za više informacija o vakcinaciji protiv koronavirusa posjetite web stranicu ZZZ KS.

IZVORklix.ba
Prethodni članakPonudio posao muškarcu koji mu je provalio u restoran
Sljedeći članakDva puta udario u vozilo policije i pobjegao