Portal 072info

ZBOG SLOŽENIH KLIMATSKIH PRILIKA: Važne upute za građane Zenice iz JU Dom zdravlja

Zbog složenih klimatskih prilika, već duži period smo izloženi povišenim koncentracijama različitih gasovitih čestica u zraku. Njihovo povećano prisustvo u zraku općenito utiče na zdravlje ljudi, a ovakve produžene atake naročito kompliciraju (problematiziraju) zdravlje oboljelih od hroničnih oboljenja respiratnog sistema.

Zato je važno, što je moguće više smanjiti izloženost za sve stanovnike, a pogotovo rizične skupine kao što su djeca i hroničari. Da bi se smanjio uticaj aerozagađenja na ljude, najbolji način je barem jedan dio vremena provesti izvan gradskog područja, na uzvisinama oko grada za one koji to mogu organizirati za sebe.

Drugi način je smanjiti boravak napolju. Time će se smanjiti dužina neposredne izloženosti nepovoljnim faktorima. Stavljanje obične barijere preko nosa i usta (marame, šalovi, obične maske) će smanjiti udisanje samo krupnijih čestica i nisu dovoljne za potpunu zaštitu. Boravkom u kući se ne eliminira izloženost, ali se radi o izloženosti nižim koncentracijama polutanata.

Osim toga, važno je i svakodnevno održavanje lične higijene-higijene kože i kose, odjeće, prostorija u kojima se boravi i radi.Dugotrajno pranje pod mlazom vode, voća i povrća kupljenog na pijaci takođe ima svoj značaj u očuvanju zdravlja. 

Podijelite članak