ZDK: Prihod od koncesija prošle godine 804 hiljade KM

ZDK: Prihod od koncesija prošle godine 804 hiljade KM

Vlada Kantona je na prijedlog Ministarstva za privredu, usvojila Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu. U Informaciji je dat presjek dosadašnjih aktivnosti koje su realizirane do 2016. godine, s posebnim fokusom na aktivnosti koje je Ministarstvo za privredu vodilo u toku prošle godine.

Tokom 2016. vođene su aktivnosti na provođenju procedura, odnosno dodjeli koncesija za proširenje istražno-eksploatacijskih polja kod pet koncesionara.

Postupci dodjele koncesije za proširenja istražno-eksploatacijskih polja kod koncesionara  ”GEOMET” d.o.o. Olovo, ”DIM-KAMENOLOM” d.o.o Žepče i ”SANEX” d.o.o Breza okončani su i očekuje se potpisivanje aneksa ugovora.

U Informaciji je obrađeno 16 koncesionara. Njihove obaveze su evidentirane u iznosu od 746.105,93 KM. Upoređujući ovaj podatak sa stanjem po zapisnicima za 2014. i 2015. godinu, evidentno je da su dugovanja manja. Vlada Kantona je zaključila da se insistira na urednom izmirenju obaveza, po cijenu raskida ugovora.

U budžetskoj 2016. godini, prema podacima Ministarstva finansija, uplaćeno je 804.433,13 KM na ime kontinuirane koncesione naknade, od čega je općinama alocirano 612.790,76 KM.

Iz budžeta Kantona (prihod od koncesija koji pripada Kantonu) Ministarstvo za privredu je finansiralo, između ostalog, projekt za sufinansiranje pripreme izgradnje poslovnih zona u općinama Usora i Tešanj.

Također, dalo je i poticaje po Projektu subvencioniranja energetske efikasnosti javnih objekata (škole), odnosno provođenje energetskog audita za šest škola.

Procjena je da nastavak izgradnje trase autoputa na koridoru V-c kroz područje Zeničko-dobojskog kantona bi trebao da rezultira povećanjem potražnje za proizvodima od mineralnih sirovina, što bi znatno poboljšalo stanje kod koncesionara, saopćeno je iz Ministarstva za privredu ZDK.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE