AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija, sa prebivalištem na području kantona za akademsku 2014/2015 godinu.

Iz ministarstva ističu da dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene fotokopije, te da kandidati čija ukupna mjesečna primanja po članu domaćinstva prelaze 300 KM, što znači da ne ostvaruju bodove po osnovu ekonomsko-socijalne situacije, nemaju obavezu dostavljanja dokaza o statusu i primanjima za svakog člana domaćinstva.

Cjelokupan tekst objave konkursa dostupan je na zvaničkoj stranici vlade Zeničko-dobojskog kantona, a isti ostaje otvoren 15 dana.