ZDK: Upis u “malu školu” do 13. februara

Upis u ‘malu školu’ na području Zeničko-dobojskog kantona vrši se do 13.februara, u skladu s odlukom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK-a, koje je u saradnji s javnim i privatnim predškolskim ustanovama i osnovnim školama na području kantona, uradilo plan za primjenu Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini  uoči polaska u osnovnu školu. 

Upisom u školu su obuhvaćena djeca koja će do 1.marta navršiti pet godina i šest mjeseci, i koja u ovoj školskoj godini nisu bila upisana u neku od predškolskih ustanova. Prijava djece, kao i mjesto upisa naznačeno je na školi koju će dijete pohađati, a program ‘male škole’  bit će  realiziran u dva ciklusa, od kojih prvi traje od marta do maja, a drugi maj – juli, nakon čega će polaznicima „male škole“ biti dodijeljena uvjerenja koja će služiti za upis u osnovnu školu. Dokumente za upis u “malu školu” nije potrebno ovjeravati, a ljekarsko uvjerenje je za sve polaznike besplatno. 

Program obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja traje 150 sati i u cijelosti se finansira iz budžeta Kantona.

Fena