AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Na stranicama Agencije za državnu službu FBiH pojavio se zanimljiv konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija na poziciji Kapetana unutrašnje plovidbe u mjestu Ostožac u Jablanici.

Zainteresirani kandidat moraju zadovoljiti posebne uvjete kao što su posjedovanje diplome VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, fakultet za promet i komunikacije ili pomorska akademija, zatim četiri godine radnog staža te poznavanje engleskog jezika.

Pripadajuća neto plata kapetana, navode u oglasu, je 1.485 maraka.

U opisu poslova, objavljeno je, kapetan neposredno vrši poslove: organiziranja, objedinjavanja i usmjeravanja rad u lučkoj kapetaniji; učestvuje u pripremi zakona i podzakonskih akata iz oblasti vodnog prometa; priprema podlogu studija, planova i projekata; prati i analizira stanje u oblasti riječnog prometa-plovidbe i u vezi s tim izrađuje informacije i druge stručne materijale; stara se o urednosti i sigurnosti unutrašnjeg prometa-plovidbe.

Sudjeluje i u radu međunarodnog povjerenstva za sliv rijeke Save i bilateralnih povjerenstava BiH za provedbu sporazuma o plovidbi sa Hrvatskom i Srbijom.

Također, kapetan planira i sudjeluje u izradi projekata obilježavanja i tehničkog održavanja unutrašnjih plovnih puteva; utvrđuje oblike saradnje sa drugim organima i organizacijama koje upravljaju lukama i plovnim putevima; vodi postupak izrade plovidbenih isprava i polaganja ispita za upravljača čamaca pomorske plovidbe; vrši upis čamaca i drugih plovila u registar; vrši baždarenje i utvrđivanje sposobnosti za plovidbu čamaca i drugih plovila; vodi sve evidencije o izdanim ispravama čamaca i drugih plovila, ispravama pomoraca i drugih evidencija i obrađuje statističke podatke u vezi s tim; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.