AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

– U toku je konkurs za stipendiranje i stručno osposobljavanje kandidata za kontrolore vazdušnog saobraćaja koji je raspisala BHANSA za Mostar, Sarajevo, Tuzlu i Banjaluku.

Naime, radi se o popunjavanju nekoliko desetina radnih mjesta kontrole vazdušnog saobraćaja, a zanimljivo je da se na ovaj konkurs možete prijaviti i sa završenom srednjom školom, prenoso Istinito.com.

Kandidatkinje i kandidate očekuju testovi i zdravstveni pregledi.

Sa izabranim kandidatima Agencija za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju Bosne i Hercegovine će sklopiti ugovor o stipendiranju, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze.

Kandidati koji uspješno završe stručno osposobljavanje zaključiće s Agencijom ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Od kandidata se očekuje da posjeduju sposobnosti karakteristične za obavljanje poslova kontrolora vazdušnog saobraćaja što uključuje: sposobnost brzog i tačnog donošenja odluka, pamćenja, percepcije i pažnje, visok nivo koncentracije i odličnog snalaženja u prostoru i vremenu, visoko razvijene komunikacijske vještine, samodisciplinu, visoku toleranciju na stres, sklonost timskom radu i slično.

Kako saznajemo, plate kontrolora leta kreću se od 2.400 KM pa do 6.000 KM, u zavisnosti od oblasti pokrivanja.

 istinito.com