shutterstock 1012535002 750x500 1
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Zabava / Zanimljivosti

Najviši sud u Portugalu naredio je muškarcu da svojoj bivšoj partnerki isplati više od 60.000 eura za kućne poslove koje je obavljala tokom gotovo 30 godina zajedničkog života.

Prema presudi Vrhovnog suda pravde, nedavanje nadoknade za kućne poslove koje isključivo ili u najvećoj mjeri obavlja jedan član vanbračne zajednice dovodi do njegovog “ stvarnog osiromašenja“. A pošto to takođe oslobađa drugog člana zajednice od „obavljanja tih zadataka“, to dovodi do njegovog bogaćenja bez potrebe za ikakvim troškovima ili doprinosima.

Žena koja je dobila presudu tražila je nadokandu od 240.000 eura, ali je niži sud odbio njen zahtev da joj se isplati novac za kućne poslove, prenijela je portugalska novinska agencija Lusa.

Nakon njene žalbe, Apelacioni sud je podržao njen zahtjev i odredio da joj se isplati 60.782 eura. Njen bivši partner se žalio Vrhovnom sudu, koji je potvrdio presudu Apleacionog suda.

„Zahtjev za jednakošću odavno je svojstven ideji pravde, tako da nije moguće smatrati da obavljanje svih ili velikog dijela poslova u kući u kojoj živi nevenčan par od strane jednog od partnera odgovara ispunjavanju prirodne obaveze, zasnovane na dužnosti pravde“, navodi se u presudi.

„Naprotiv, takva dužnost zahtjeva jednaku podjelu zadataka što je više moguće“.

U ovom slučaju dokazano je da je žena toko gotovo 30 godina zajedničkog života brinula o kući i pripremala obroke za partnera.

U utvrđivanju vrijednosti kućnih poslova, sud je kao kriterijum usvojio nacionalnu minimalnu platu, pomnožio sa 12 mjeseci i godinama zajedničkog života, a zatim oduzeo trećinu iznosa na račun ženinih troškova.