Portal 072info

ZENICA: Blizu 90% ugostiteljskih objekata poslužuje alkohol maloljetnicima

Forum građana Zenice je počeosaimplementacijomprojekta ”ALKOHOL- dalje od djece”, 20. martaovegodine,finansiran je od SvjetskeBanke i Švicarskeagencijezarazvoj i saradnju, a odobrenodstraneFederalnogministarstvazdravstva. Ovajprojekat je sastavnidiogeneralnogprojektasmanjenjafaktorarizikazazdravljestanovništva u Bosni i Hercegovini.

Ciljprojekta je bio da se inztenzivira rad inspekcijskihslužbikao i podignesvijestkodciljnihgrupa o zabraniprodajealkoholamaloljetnimosobama. Ciljnegrupe u ovomslučajusu, pored maloljetnihlica, praktičnoi  sveosobekojesu u direktnomkontaktusadjecom, a kojenabilokojinačinimajuutjecajnanjihovzdravodgoj.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Inicijalnaanketa je pokazalasljedeće:

 • Visokprocenatispitanika (cca 90%) je pokazao da znazapostojanjezakona o zabraniprodajealkoholamaloljetnicimaali je unatoč tome:
 • 30% maloljetnihosobaje kupovaloalkoholdok je
 • 25 % ispitanikastarijihod 18 godinaslalomaloljetnika u kupovinualkohola.
 • Visokpocenatispitanika (cca 80%) se izjasnio da je u objektimaadekvatnoistaknutaobjava  ozabraniprodajeiliuslugealkoholamaloljetnicima.

Po završetkukampanjezavršnaanketa je pokazalasljedeće:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
 • I dalje, visokprocenatispitanikapoznajezakon o zabraniprodajealkoholamaloljetnicima
 • 38% maloljetnihosoba ne bi kupovaloalkohol
 • 20% ispitanikastarijihod 18 godina ne bi slalimaloljetnika u kupovinualkohola.
 • Visokprocenatispitanikasmatra da je (cca 70%) adekvatnoistaknutaobjava o zabraniprodajeiliuslugealkoholamaloljetnicima.

Prijeiznošenjazaključakapozavršenojkampanjidužnismonapomenuti da je rokimplementacijeprojekta bio jakokrataktako da i očekivanirezultatinajvjerovatnije, u skladu s tim, nisuispunilinašaočekivanja.

Zaključak:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Rezultatizavršneankete, u poređenjusainicijalnomanketom, pokazujumarginalanuspjehkoji se ogledakrozblagiporastprocentamaloljetnihosobakojeviše ne bi kupovalealkohol.

Marginalniuspjeh je postignut i kodstarijepopulacijekoji se ogledakrozsmanjenjeprocentaispitanikaiztekategorijekoje ne bi salalimaloljetnika u kupovinualkohola.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Na osnovu gore iskazanihpokazateljanameće se zaključak da se nisupostigliočekivanirezultati. Ovim se ukazujepotrebazakontinuiranimaktivnostima i poslijezavršetkaovogprojekta, što bi u konačniciimalozarezultatmijenjanjesvijesti i lošeprakse.

Kontinuiranaaktivnost u jednomdužemvremenskomperiodu se očekujeodinspekcijskihslužbi, obrazovnogkadra, trgovaca i ugostiteljakao i svihdrugihkojiimajuuticajanaodgojmaloljetnika.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
 • 38
  Shares
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME