AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Škola za odgoj ,obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju u Zenici doživjela je tokom proteklih 50 godina niz transformacija,a ovaj naziv nosi od 2011.godine.

Prema riječima direktora,Tarika Salčinovića,školu trenutno pohađa 50 đaka podijeljenih u 11 odjeljenja,a odgoj i obrazovanje prolaze djeca sa lakom,umjerenom i težom mentalnom retardacijom.

Za njega,kao i defektologa Eminu Kahriman,najbitnije je da su uslovi školovanja na zavidnom nivou.

Najveća odgovornost je na roditeljima,kažu,koji svakodnevno moraju raditi sa svojom djecom.Ipak ,zabrinjava činjenica da brojni roditelji,iz njima poznatih razloga ,i dalje ne žele svoju djecu upisati u školu.

Obilježavanje dana škole još jednom je iskorišteno da se ukaže na potrebu poboljšanja  uslova za rad i boravak djece,te značajniji angažman šire društvene zajednice,a sve u cilju podizanja nivoa svijesti i smanjenja predrasuda.

 

rtvze.ba