Portal 072info

Zenica: Delegacija Kosova i Albanije u posjeti-jačanje saradnje u oblasti energetske efikasnosti

U kontekstu regionalne saradnje i jačanja bilateralne saradnje, a u skladu sa zahtjevima Energetske zajednice, čije su članice Bosna i Hercegovina, Albanija i Kosovo, u periodu od 21. do 23. juna 2017.godine, GIZ BiH je organizovao studijsku posjetu predstavnika institucija s Kosova koje sarađuju s GIZ bilateralnim projektom „Energetska efikasnost na Kosovu“ i predstavnika Institucija iz Albanije, našoj zemlji.

Cilj ove Studijske posjete bio je prenos primjera dobre prakse iz BiH na Kosovo i Albaniju u oblasti energetskog menadžmenta/efikasnosti na lokalnom nivou, a u cilju postizanja uslova postavljenih od strane Energetske zajednice.

Prvi dan delegacije su posjetile GIZ BiH u Sarajevu prilikom čega je GIZ BiH s partnerima predstavio aktuelne projekte na kojima rade u BiH, a Agencija ZEDA je ovom prilikom, kao partner u projektu, prisutnima predstavila problematiku upravljanja energijom u jedinicama lokalnih zajednica.

Drugi dan, Delegacija je upriličila posjetu Gradu Zenica kao jednom od pozitivnih primjera uvođenja energetskog menadžmenta, a potom je Agencija ZEDA koja je imala ulogu domaćina          zajedno sa Delegacijom posjetila rezultate dva implementirana projekta iz oblasti energetske efikasnosti: Mini hidroelektranu Čajdraš i Toplanu na biomasu u Nemili.

Poslije posjete ovim lokacijama, Delegacija je posjetila prostorije Agencije ZEDA gdje im je predstavljena Agencija i područja u kojima djeluje.

Treći dan je u Sarajevu GIZ BiH organizovao radionicu za sve stakeholdere na kojoj se razgovaralo o mogućnostima korištenja primjera, iskustava i instrumenata iz oblasti energetske efikasnosti na lokalnom nivou iz BiH na Kosovo i Albaniju.

 

Podijelite članak