ZENICA DeltaFrost priredila edukaciju o malinama

Zenička firma DeltaFrost sa velikom hladnjaćom u izgradnji u Raspotočju, koja djeluje u okviru grupacije DeltaTrade priredila je sinoć u sali Gradskog vijeća Zenice prezentaciju vlastitith potencijala, planova i ciljeva te stručnu edukaciju o ishrani i zaštiti bilja, s fokusom na maline.

Gradska sala je bila premala da primi sve zainteresovane zeničke poljoprivrednike koji su bili oduševljeni predočenim. Pohvalili su ovakav način rada, a posebno edukaciju trojice stručnjaka sa beogradskog Instituta za zaštitu bilja i firme BiogGnesis, zastupništva za BiH.

S  riječima zahvale skup je pozdravila i Senada Sejmenović, stručni saradnik za poljoprivredu u Gradskoj vlasti. Mnogi su odmah iskazali interes za usluge koje nudi DeltaFrost čiji primarni cilj je zajedno sa kooperantima razviti integralnu zaštitu zasada maline, razviti organsku proizvodnju i otkupiti sve što se na zdravim osnovam proizvede. Zato i jesu sa prezentacijom objedinili i edukaciju o preparatima za zaštitu i ishranu biljaka, o integralno zaštitu bilja i o bakteriologiji, bakteriološkim đubrivima i bolestima, o čemu su, uz  Henrya Tjahjoika, direktora i Muje Garanovića, menadžera otkupa, govorili prof. Milijan Lukić, prof.dr. Goran Aleksić i prof.dr. Veljko Gavrilović.

Prezentacija i edukacija u Zenici samo je jadn u nizu aktivnosti koje se ovih dana realizuju na širem području centralne Bosne, od Novog Travnika, Kaknja i Viteza do Novog Šehera. Prema zvaničnim podacima iz 2012. Godine na području Zenice, koja je tradicionalno industrijska, 61 % zemljišta je poljoprivbredno, oko 8 hiljada stanovnika živi isključivo od poljoprivrede, oko 5 hiljada domaćinstava 50% svojih prihoda ostvaruje od poljoprivrede.

Maline su hit zadnje dvije godine, a iz DeltaFrosta upravo sa kooperantima žele raditi na principu “Siguran prinos, siguran otkup i sigurna cijen“ a sa sinočnjeg druženja su poslali jasnu poruku da zajedno gradimo bolju budućnost.

Tekst i foto: Sinan Gluhić/RTVZE