Zenica dobila katastar izvorišta vode za piće

Na inicijativu Federalne uprave civilne zaštite, a u skladu sa odredbama Zakona o vodama Federacije BiH i Zakona o spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Federalni zavod za geologiju Sarajevo uradio je katastar izvorišta vode za piće, te isti dostavio Gradu Zenica na korištenje. Podaci su sastavni dio Informacionog sistema voda (ISV) te su pripremljeni na način da se omogućuje njihovo korištenje u bazi Geografskog informacionog sistema (GIS-a). Katastar izvorišta vode za piće na unificiran i savremen način sintetizira i prikazuje sve relevantne podatke o istraživanjima, ispitivanjima, eksploataciji i zaštiti te sadašnjem korištenju izvorišta na području Grada Zenica. Metodologija izrade katastra temeljila se na sadašnjem stepenu geološke i hidrogeološke istraženosti terena te je obuhvatila pripremne, terenske i laboratorijske radove kao i izradu dokumenta i rezimea Katastra podzemnih voda na teritoriji Federacije BiH.

Dostavljeni podaci predstavljaju dobru podlogu da se nastavi sa sastavljanjem kvalitetne evidencije koja će obezbijediti podatke o broju kaptaža, dovodnih cjevovoda, rezervoara i sl. Dostavljena je topografska karta u mjerilu 1:25.000 sa ucrtanih 205 izvorišta. U word dokumentu dostavljeni su podaci za svaki od 205 izvorišta. Bitno je napomenuti da je u izradi ovog Katastra svoje učešće aktivno uzela i Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove.

Gradska uprava Zenice izražava zadovoljstvo i zahvalnost Federalnom zavodu za geologiju Sarajevo na urađenom i ustupljenom dokumentu koji je od izuzetne važnosti za dalje aktivnosti na planiranju, uređenju i održavanju izvorišta pitke vode.

Prethodni članakZenica: Djeca i roditelji spriječili uništavanje zelene površine
Sljedeći članakPročitajte ko se sve kandidirao za izbore u oktobru: U utrci 34 nezavisna kandidata i 68 stranaka