Portal 072info

ZENICA Dobro punjenje gradskog budžeta

Planirani budžet Grada Zenice za 2015. godinu iznosi 37.300.000 konvertibilnih maraka, a u prvih 7 mjeseci ostvareni su prihodi od 19.420.000 maraka ili 90 procenata od planiranog, čime su u gradskoj upravi više nego zadovoljni.

I pored toga postoji mogućnost rebalansa budžeta o čemu će odluka biti donijeta tokom septembra. Najveći prihod ostvaren je povratom PDV-a i to u iznosu od 6.600. 000 maraka, dok su najviše podbacili neporezni prihodi, kao što je KGZ i komunalne naknade.

Tokom godine redovno su izmirivane obaveze prema dobavljačima i budžetskim korisnicima, a glavni problem predstavljale su obaveze prenesene iz prošle godine, koje su uglavnom rezultat saniranja štete nakon majskih poplava. 

rtvze.ba

Podijelite članak