Screenshot 19
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
NER FIT

Hamidu Cicvari je renovirano kupatilo uz pomoć humanitarnog udruženja Medaljon-Dirhem iz Beča na ćelu sa ef. Ishak Ahmetovićem i koordinatorom dipl. soc radnikom Samir Mulićem.

FIXGEHALT

Pogledajte prvu reportažu o Hamidu kako bi bili u toku Hamidove priče i života kojim živi.

Pogledajte ovu priču!