Portal 072info

ZENICA Javni oglas za izdavanje u zakup poslovnih prostora

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

J A V N I    O G L A S

za izdavanje u zakup poslovnih prostora

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

PREGLED SLOBODNIH POSLOVNIH PROSTORA

 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

R.B.

 

LOKACIJA

 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

POVRŠINA U      m2

POČETNA CIJENA POSL. PROS. U  KM/m2(bez PDV-a)
   1. Branilaca Bosne broj 6         51,50         9,00
   2. Branilaca Bosne  broj 6         41,80         9,00

 

 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
  1. Pravo učešća na ovaj Javni oglas imaju sva pravna i fizička lica.

Zakupac – Korisnik poslovnog prostora koji koristi poslovni prostor u vlasništvo Grada Zenica, a

dužan je zakupninu za korištenje poslovnog prostora ne može učestvovati na javnom oglasu,

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

ako predhodno ne plati dug zakupnine.

Poslovni prostori  pod R.B. 1 i 2 izdaju se u viđenom  stanju, bez prava priznavanja uloženih

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

sredstava u dovođenju poslovnog prostora u funkciju.

 

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
  1. Poslovni prostori pod R.B. 1 i 2 izdaju se na period od 1 (jedne) godine sa mogućnosti produženja

važenja zaključenog Ugovora o zakupu poslovnog prostora. Produženje Ugovora će se sačiniti kao

Aneks Ugovora, isključivo u pismenoj formi.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

 

  1. Rok za podnošenje ponuda je 8 (osam) dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

Pismene ponude dostaviti u zatvorenoj koverti.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Na koverti obavezno naznačiti  podatke o učesniku, ime prezime za pravna lica naziv.

Neblagovremene ponude neće se razmatrati.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Ponude se predaju do 02.03.2017.godine na protokol Grada Zenice sa naznakom «Javni oglas za

poslovne  prostorije – na otvarati».

Otvaranje ponuda izvršit će Komisija dana 03.03.2017.godine u 10,00 sati u  prostorijama Službe za

ekonomske odnose i poduzetništvo.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati zainteresovana lica.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Prijava na oglas treba da sadrži podatke o učesniku, ime prezime (za pravna lica naziv),

adresu, sjedište, broj telefona i vrstu djelatnosti koja će se obavljati u  poslovnom prostoru.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Kriteriji za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju postignute iste

cijene prednost se daje onom ponuđaču koji je prvi podnio prijavu na Javni  oglas.

Grad Zenica zadržava pravo poništavanja Javnog oglasa.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Poslovni prostori  se mogu vidjeti radnim danom od 9 do 14 sati.

Za sve informacije obratite se u Službu za ekonomske odnose i poduzetništvo, na tel. 208 000

lok.183.

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Zapratite nas na FB! (PROMO)