Portal 072info

Zenica: LJETO U ABAKUSU – Aktivno učenje kroz edukativne posjete

Dijete je kreativni istraživač svijeta u kojem živi i kao takvo slobodno, samostalno i aktivno se uključuje u svijet oko sebe prema svojim interesovanjima, mogućnostima i osobinama. Polazak djeteta u školu većinom predstavlja prekid njegovog istraživačkog duha i kreativnosti zbog tradicionalne nastave koja mu nameće okvire po kojima mora učiti i razmišljati.
Zato u „Abakus-u“ u toku cijele godine primjenjujemo metode aktivnog učenja sa predškolcima, ali i školarcima, jer želimo da znanja stečena u „Abakusu“ budu trajna, da djeca uče iz praktičnih vježbi i da uče neposredno izvan radne sobe i učionice.

Termin aktivno učenje se uveliko upotrebljava u internacionalnom diskursu o obrazovanju i ima različite interpretacije. Benjamin Franklin je pojam aktivnog učenja ovako izrazio: „Reci mi, i ja mogu zaboraviti. Pokaži mi, i ja mogu zapamtiti. Uključi me, i ja ću shvatiti zauvijek.“

U skladu sa navedenim u „Abakusu“ u toku cijele godine, a posebno za vrijeme ljeta organiziramo edukativne posjete različitim instutucijama, firmama i organizacijama, kako bi djeca metodama aktivnog učenja, na neposredan način usvajala praktična znanja i iskustva.
Za vrijeme proteklog ljeta posjetili smo:

 1. Policijsku stanicu „Centar“ Zenica,
  2. JU Opću biblioteku Zenica,
  3. Supermarket „Bingo“,
  4. Gradsku arenu Zenica,
  5. Stadion „ Kamberović polje“ Zenica,
  6. Službu hitne pomoći „Doma zdravlja“ Zenica,
  7. Metalurški institut „ Kemal Kapetanović“ Zenica,
 2. JP „ BH“ pošta Zenica
  9. Profesionalnu vatrogasnu brigadu grada Zenice,
  10. Multiplex „ Ekran“ Zenica.
 3. U policijskoj stanici djeca su uživala u vožnji policijskim kombijem, gledali su nadzorne kamere grada Zenice, upoznali su policijsku opremu, te naučili koliko je odgovoran i izazovan posao policajca.
  2. U Općoj biblioteci Zenica predškolci i školarci su uživali gledajući mnoštvo enciklopedija, zanimljivih, zabavnih i edukativnih knjiga, te na taj način razvijali ljubav prema čitanju različitih sadržaja. Naučili su kako se knjige slažu i arhiviraju. Na kraju ih je, sa nekoliko pjesama i svirku na gitari, obradovao zaposlenik biblioteke.
  3. Kako bi djeca usvojila pravila ponašanja u prodavnici sa tetama i učiteljicama su posjetili supermarket „Bingo“. Upoznali su se sa djelatnošću trgovine, zaposlenicima, naučili kako se pravilno ponaša u prodavnici, kako se plaća i kreće prodavnicom.
  4. Edukativna posjeta gradskoj „ Areni“ Zenica ostat će upamćena, jer su djeca prisustvovala košarkaškim utakmicama i navijala. Obišli su cijelu „Arenu“ i upoznali se sa njenim prostorijama.
  5. Edukativna posjeta stadionu „Kamberović polje“ iskoristili smo za štafetno takmičenje za djecu i trčanje na 400 m. Posebno zanimljiva je bila utrka zaposlenika „Abakusa“ sa kojom su djeca oduševljena.
  6. U edukativnoj posjeti Službi hitne pomoći „Doma zdravlja“ Zenice naučili smo mnogo toga. Naučili smo da ljekari u hitnoj moraju biti jako obrazovani, spretni i hrabri, kao i ostalo medicinsko osoblje. Naučili smo sa kakvim ozljedama dolaze i obišli prostorije u kojima se iste saniraju i liječe. Upoznali smo se sa aparaturom i priborom za rad. Poseban doživljaj za našu djecu bila je vožnja u vozilu Hitne pomoći.
  7. Naši školarci imali su jako zanimljivu posjetu Institutu „ Kemal Kapetanović„ u Zenici.
  U Institutu su posjetili Zavod za zavarivanje, Zavod za zaštitu i ekologiju, Zavod za elektrotehniku i automatiku, Zavod za metaluršku hemiju, gdje smo učili o različitim materijalima, priboru za rad i poslu inžinjera.
  8. Osoblje JP „ BH pošta“ je, također, bilo jako ljubazno i susretljivo prilikom posjete, gdje su nastojali djeci pružiti informacije o ovom segmentu saobraćaja. Ovdje smo naučili ko sve radi u pošti, koje usluge pošta pruža građanima, te kako šaljemo pisma, razglednice, telegrame i sl.
  9. Djeca predškolaca i školaraca su imala priliku učestovati u edukativnoj posjeti “Vatrogasnoj službi grada Zenice”. Djeca su naučila: ko su uposlenici Vatrogasne službe, kako nastaje požar, kako mogu spriječiti požar, kada mogu pozivati Vatrogasnu službu, koju opremu koriste u obavljanju svog posla i sl. Oduševljenje je bilo najveće kada su puštali vodu iz crijeva vatrogasnih vozila.
  10. Naša djeca nakon posjeta preduzećima, sportskim terenima, službama itd., imala su priliku posjetiti i Multiplex „ Ekran“ Zenica i pogledati zanimljiv i zabavan crtić „Ričard roda“.

Ovom prilikom se zahvaljujemo zaposlenicima svih institucija, organizacija i preduzeća, sa kojima imamo odličnu saradnju u stvaranju kvalitetnog programa u okviru kojeg možemo koristiti metode aktivnog učenja s ciljem usvajanja praktičnog znanja, vještina i sposobnosti.

Fotografije u prilogu su materijalni dokaz i dokument o dobrobiti edukativnih posjeta koju imaju djeca.

PPU „Abakus“ Zenica

Podijelite članak