ZENICA Obavještenje o postavljanju plakata i oglasa u predizborne svrhe

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Pozivamo i upozoravamo sve političke partije i stranke, liste nezavisnih kandidata i ostale učesnike izborne kampanje za Opće izbore u BiH 2018. godine, da prilikom svojih propagandnih i promotivnih nastupa i djelovanja ( postavljanje i lijepljenje predizbornih plakata, oglasa i obavještenja, transparenata, džambo plakata, štandova i drugih promotivnih naprava i materijala ), vode računa o poštivanju odredbi Odluke o komunalnom redu na području Grada Zenica ( „Službene novine Općine Zenica“ broj 7/11).

Plakati, oglasi, obavještenja i druge objave mogu se postavljati bez saglasnosti nadležne Gradske Službe samo na za to predviđenim oglasnim pločama i oglasnim stubovima, te u oglasnim ormarićima, dok je na svim drugim mjestima to zabranjeno, a zabrana se naročito odnosi na fasade, stalne ograde, potporne zidove, drveće, rasvjetne stubove, stubove saobraćajne signalizacije i drugim stubovima, na energetska i druga postrojenja, na autobuska i druga stajališta, na trotoare i slično.

Za postupanja suprotno odredbi Odluke o komunalnom redu Grada Zenice, komunalni inspektori će narediti prinudno uklanjanje predizbornih materijala o trošku političkih subjekata, kao i izreći novčane sankcije koje iznose za pravno lice od 500,00 do 5.000,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu od 100,00 do 500,00 KM, odnosno za građanina od 40,00 do 300,00 KM.

Također, napominjemo da su organizatori privremenih manifestacija, kao što su predizborni skupovi na javnim površinama, dužni uplatiti na račun nadležnog preduzeća za održavanje čistoće Grada troškove čišćenja zaprljane javne površine.

Nadamo se da će svi učesnici izborne kampanje u promoviranju svojih programa i kandidata imati na umu naprijed navedeno i da će sačuvati uredan i lijep izgled našeg Grada u danima pred i poslije izbora. Time će pokazati da su zaista za BiH i Grad Zenicu, kako to ističu u svojim promotivnim predizbornim nastupima.

Gradska uprava