Portal 072info

ZENICA: Održana druga sjednica Gradskog vijeća

Održana je druga sjednica Gradskog vijeća  na kojoj je razmatrano i usvojeno deset tačaka dnevnog reda.

Nakon vijećničkih pitanja i usvajanja zapisnika sa prve sjednice Gradskog vijeća Zenica  vijećnici su razmatrali i usvojili Budžet Grada Zenica za 2015. godinu. Ukupno planirani prihodi i primici  budžeta za 2015. godinu  iznose  44.807.000,00 KM, što je za 150.000,00 KM (O,33 %)  više od planirane sume  u nacrtu dokumenta, koji je bio na desetodnevnoj raspravi.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2015. godinu.
Nakon provedene rasprave usvojen je Nacrt Programa rada Gradskog vijeća Zenica za period 1. januar do 31. decembar 2015. godine. Dokument je  upućen na  javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Gradsko vijeće je  usvojilo Prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova grijanja u 2014/2015. godini i Nacrt odluke o komunalnim taksama koji je upućen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

  Vijeće je svojim  zaključcima dalo saglasnost na prijedloge odluka JP „Vodovoda i kanalizacije“   za definisanje  uslova i postupaka za brisanje  kamata  za potrošače iz kategorije  „domaćinstva“  i   za reprogramiranje  i otpis  dijela dospjelih  potraživanja  za potrošače koji se vodom snabdijevaju preko zajedničkog mokrog čvora.

Usvojen je  i Zaključak o prodaji gradskog građevinskog zemljišta putem neposredne pogodbe i  Prijedlog rješenja  o preuzimanju neizgrađenog građevinskog  zemljišta u K.O. Zenica-grad (K.O.Zenica I) od Okić Refika iz Zenice, u svrhu izgradnje  prve  faze Glavne gradske magistrale  u Zenici.

zenica.ba

Podijelite članak