Portal 072info

Zenica: Osnaživanje kapaciteta lokalne administracije i javnih preduzeća

Međunarodno priznati eksperti u oblasti transporta i prostornog planiranja u sali Gradskog vijeća Zenica danas su održali prezentacije s ciljem osnaživanja kapaciteta predstavnika Gradske uprave i javnih preduzeća, a u sklopu projekta “Green Cities Action Plan”.  

Gosti koji su posjetili upravu, zajedno s konsultantima koji su angažirani na projektu, rade na brojnim projektima takozvanog zelenog planiranja prostora i održivog transporta, koji nemaju samo okolišne, nego i ekonomske i socijalne benefite.

Konsultanti su učesnike prezentacije upoznali sa tokom cijelog projekta, čija se finalizacija očekuje u septembru ove godine.

Prvi draft akcionog plana izrađen je i upućen na komentare svim zainteresiranim stranama, a nakon čega su održane prezentacije s posebnim naglaskom na uspješne studije slučaja i način kako bi se pozitivne prakse mogle primijeniti u uslovima koji vladaju u gradu Zenica.

Grupni rad sa konsultantima i razmjena iskustava donijela je mnoštvo novih ideja, koje će biti uključene u sam akcioni plan. Gradska uprava Zenica, na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem, zajedno sa EBRD-om i firmama pWc i ARUP, poduzima sve aktivnosti da bi akcioni plan bio strateški dokument koji će služiti kao osnova za razvijanje grada u svim sferama, s ciljem poboljšavanja kvaliteta okoliša i kvaliteta života građana.

Tako se prezentacije i edukacije održavaju s ciljem potpune pripreme strana koje će direktno biti uključene u proces implementacije, kako tehnički, tako i administrativno.

Nastavak edukacije s naglaskom na pronalaženje načina za finansiranje osmišljenih projekata održat će se u prvoj polovini septembra.

AVAZ – D.PAŠALIĆ

Podijelite članak
  • 14
    Shares