Portal 072info

ZENICA: Proglašena epizoda povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku

Na osnovu podataka o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i nepovoljnih meteoroloških uslova koji pogoduju pogoršanju kvaliteta zraka, a u skladu sa Operativnim planom interventnih mjera Grada Zenica za djelovanje u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, proglašava se epizoda povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku stepena PRIPRAVNOST.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u narednih 48 sati na području grada Zenice očekuju se stabilni meteorološki uslovi koji pogoduju rastu koncentracija polutanata.

Preporučuje se građanima Zenice da smanje boravak i kretanje na otvorenom u periodu povišenih koncentracija polutanata.

Ovo obavještenje je posebno namjenjeno starijim osobama, hroničnim bolesnicima i djeci.

07.12.2015.godine.

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE I EKOLOGIJU GRADA ZENICA

Podijelite članak