Zenica prvi grad u FBiH koji ima Sporazum sa JP Ceste FBiH

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović potpisao je danas sa predstavnicima Javnog preduzeća “Ceste FBiH” i Direkcije za ceste ZDK Sporazum o provođenju aktivnosti vezanih za projekat rekonstrukcije tunela Vranduk II i mostova Bosna IV i V na magistralnoj cesti M17.

Cilj Sporazuma je stvaranje pozitivne atmosfere u lokalnoj zajednici koja će omogućiti realizaciju svih aktivnosti sa što manje štetnih efekata u zeničkim naseljima kroz koja prolaze saobraćajnice na koje je preusmjeren saobraćaj.Sporazumom se tretiraju redovno održavanje i hitne sanacije na svim saobraćajnicama na koje će se preusmjeravati saobraćaj u toku izvođenja radova na Projektu, sanacija i rekonstrukcija regionalnih saobraćajnica, lokalnih cesta i gradskih ulica na području Grada Zenica, te realizacija drugih projekata iz nadležnosti JP Ceste FBiH, a koji su od interesa za lokalnu zajednicu i Grad Zenica.

“Zenica je peti grad u BiH, čiji se građani i institucije moraju poštovati i čijim se željama treba udovoljiti. Istovremeno, i država se mora graditii zato očekujem da će izvođači radova imati razumijevanja i ubrzati realizaciju ovog kompleksong projekta. Sretan sam jer smo osigurali da građani Zenice nakon isteka ovih godinu i po dana imaju kvalitetne putnu infrastrukturu”, kazao je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Naš grad prvi je u FBiH koji ima potpisan ovakav Sporazum sa JP Ceste FBiH.

“Drago nam je što je Zenica prvi grad sa kojim smo potpisali jedan ovakav sporazum. Ovo je specifičan teren obzriom na konfiguraciju i sigurno je da ćemo u prvoj fazi realizacije projekta imati određenih problema ali kako vrijeme bude odmicali tako će i implementacija ovog Sporazuma biti vidljivija. Pozivamo sve učesnike da poštuju propise i signalizaciju, a stanovnicima Zenice još jednom se zahvaljujemo na razumijevanju”, rekao je Dedo Bjanić, izvršni direktor za tehničke poslove JP Ceste FBiH.

Prema ovom Sporazumu,Javno preduzeće Ceste FBiH osigurat će redovno održavanje i hitne  sanacije eventualnih oštećenja na  regionalnim cestama R445 i R441,  lokalnim cestama i gradskim ulicama, kao i sanaciju svih eventualnih oštećenja na cestovnim objektima u sastavu navedenih saobraćajnica koja mogu nastati zbog preusmjeravanja saobraćaja tokom trajanja radova na Projektu. Udarne rupe redovno će se sanirati, vršit će održavanje punog profila saobraćajnica i objekata na saobraćajnicama kao i redovno pranje površina kolovoza,  nezagađenom vodom u cilju sprečavanja dizanja prašine.